Sökning: "Regression Discontinuity Design"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Regression Discontinuity Design.

 1. 1. The Impact of COVID-19 Restrictions on Air Quality- Based on Seven Cities in China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cheng Chen; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; air quality; fixed effect model; regression discontinuity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Many researchers have studied the impact of the COVID-19 restrictions. However, in terms of the air quality impact, few studies have done so for specific cities. In this study, seven cities in China under the first stage of transmission prevention have been selected. The air quality standard indicators discussed are NO2 (Nitrogen dioxide), PM2. LÄS MER

 2. 2. Changes in economic returns to higher education in urban China, 2003–2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Minrui Song; [2021]
  Nyckelord :return to higher eudcation; Mincer function; expansion policy evaluation; Regression Discontinuity Design; Business and Economics;

  Sammanfattning : The thesis investigates whether the higher education expansion policy, issued in 1999, China, improved individuals’ schooling and wages. The thesis mainly applies Mincer functions. Empirical results show that higher education policy increased schooling years, but it does not change the economic returns to higher education dramatically. LÄS MER

 3. 3. Är äldreomsorgen möjlig att påverka vid valurnan? : En studie om den politiska majoritetens effekt på kostnaden för och kvaliteten inom äldreomsorgen i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Bäckström; Måns Helldin; [2021]
  Nyckelord :Elderly care; Political majority; Political economy; Proportional election systems; Regression discontinuity RD design; Äldreomsorg; Politisk majoritet; Politisk ekonomi; Proportionella valsystem; Regression discontinuity RD design;

  Sammanfattning : Ett sedan länge betraktat problem inom politisk ekonomi är om, och i så fall i vilken utsträckning, politiska partier påverkar ekonomiska policyutfall. Syftet med studien är att undersöka om det rådande politiska majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige har en effekt på kostnaderna för och kvaliteten inom en verksamhet som kommit att hamna allt högre på den politiska dagordningen under coronapandemin – äldreomsorgen. LÄS MER

 4. 4. Protected Areas in the Democratic Republic of Congo: An Effective and Equitable Tool for Forest Conservation?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Malte Ladewig; [2021]
  Nyckelord :Deforestation; poverty alleviation; geographic regression discontinuity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Tropical rainforests cover large parts of the Democratic Republic of Congo. In light of recent surges in deforestation in the country, protected areas are a decisive component of the national conservation strategy. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Conditional Cash Transfer Programs on Educational Outcomes in Developing Countries. A Case Study: Bolsa Família in Brazil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alisa Buchstab; [2021]
  Nyckelord :Conditional Cash Transfer Program; Education; Bolsa Família; Brazil; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bolsa Família is one of the largest conditional cash transfer programs in the world. It provides cash transfers to poor households, conditional on human capital requirements such as minimum school attendance. LÄS MER