Sökning: "Regressionsanalys Regression analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Regressionsanalys Regression analysis.

 1. 1. Stereotyper i ”3D” – en skalningsstudie om stereotypinnehåll och dess dimensioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hussein Hamad; Johan Wessner; [2018]
  Nyckelord :stereotyper; skalning; likhetsskattning; stereotype content model SCM ; PCA; stereotypes; scaling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka Fiskes et al. (2002) antagande om att stereotypinnehåll bäst beskrivs utifrån dimensionerna värme/kompetens. LÄS MER

 2. 2. Transportinfrastruktursatsningars påverkan på fastighetsvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Öhman; [2018]
  Nyckelord :Värdeåterföring; värdeteori; fastighetsvärde; urban ekonomi; transportinfrastruktur; järnväg; pendeltåg; värdeförändring; Skåne; regressionsanalys; hedonisk prissättning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In connection with the planned high-speed rail links between Stockholm and Gothenburg / Malmö, the government has appointed a committee to negotiate a co-financing solutions for the project. This group, Sverigeförhandlingen, was also commissioned by the government to draw up a bill for how property owners, who benefit from public investment, could voluntarily return parts of this value increase back to society, to be used as funding source for the project. LÄS MER

 3. 3. Prisutvecklingen i Stockholms stadsutvecklingsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Wassenius; [2018]
  Nyckelord :Prisutveckling; Stockholm; stadsutvecklingsområden; bostadsrätt; hedonisk prismodell; regressionsanalys; Development in price; urban development areas; hedonic price model; regression analysis; Business and Economics; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stockholms stad äger stor del av marken i Stockholms kommun. När byggherrar vill bygga bostäder tecknar Stockholms stad och byggherrarna ett markanvisningsavtal. Vid tecknade av markanvisningsavtalet bestäms priset för marken men förvärvet genomförs först när fastigheten tillträds. LÄS MER

 4. 4. Organisatorisk lojalitet i en turbulent tid av hög tillväxt : En empirisk studie av 223 anställda i svenska gasellföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Isabella Adolfsson; Magdalena Hägge; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk lojalitet; arbetstillfredsställelse; grundarens betydelse; monetära incitament; erkännande; icke-monetära förmåner; status; gasellföretag; tillväxt;

  Sammanfattning : Organisatorisk lojalitet är en viktig bestämmande faktor för ett företags prestation och effektivitet. Under de senaste åren har intresset ökat för nystartade, snabbväxande företag och deras betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Studier inom gasellföretag har tidigare baserats på företagens grundare och chefer. LÄS MER

 5. 5. Psykosociala faktorer och motivationen i arbetet: En kvantitativ studie ur ett Self-determination theory perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Clara Lindström; Ebba Linde; [2018]
  Nyckelord :Self-determination theory; inre motivation; Mening i arbetet; Erkännande; Social gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to increase understanding of important conditions for creating intrinsic motivation for employees. We want to give companies a reason to review the possibility of creating intrinsic motivation through the psychosocial work environment. LÄS MER