Sökning: "Regressionsanalys. Initial public offerings"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Regressionsanalys. Initial public offerings.

 1. 1. Underprestation - ett välbevarat fenomen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Svensson; Anton Wängberg; Carl-Henric Söderbäck Söderbäck; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktioner; Underprestation; Avkastning; BHAR; Regressionsanalys. Initial public offerings; underperformance; Return on investment; Regression analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om börsintroduktioner i den svenska kontexten underpresterar långsiktigt mot index. Uppsatsen ämnade även undersöka vilka variabler som påverkar den långsiktiga underprestationen för ett företag som börsintroduceras. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Hype on IPO First-Day Returns : A study of IPOs on the exchanges operated by Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Emil Isaksson; Mikael Karpe; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last two years, the number of Initial Public Offerings (IPOs) on the exchanges operated by Nasdaq Stockholm have been many. In parallel to this, the newly listed companies’ first-day returns have managed to outperform the market. In the meantime, the IPOs attain much attention that partly consists of general hype and rumors. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsbolagens kapplöpning till börsen : En kvantitativ studie över makroekonomiska faktorers påverkan på antalet börsintroduktioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emelie Ekman; Frida Bergkvist; [2015]
  Nyckelord :Economic cycle; Interest rate; IPO; IPO volume; Macroeconomical factors; Multiple regression; OMX Stockholm; Property economics; Property market; Real Estate Firms; Stock market; Stock prices; Volatility; Aktiemarknaden; Aktiepris; Börsintroduktion; Börsnotering; Fastighetsbolag; Fastighetsmarknaden; IPO; Kapitalanskaffning; Makroekonomiska faktorer; Multipel regression; Ränta; Stockholmsbörsen; Volatilitet;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att visa hur och varför volymen börsnoteringar av fastighetsbolag varierat över tid och hur denna volym har påverkats av det ekonomiska klimatet.Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Små molekyler - Stor avkastning? - En studie av börsintroduktioners långsiktiga avkastning på den amerikanska läkemedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beatrice Sederowsky; Marcus Rödén; Martin Carlsson; [2015]
  Nyckelord :IPO; underprestation; långsiktig prestation; läkemedelsbranschen; multipel regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine initial public offerings in the health care and whether they underperform or not in the long run. The correlation between the performance and chosen variables is to be tested. LÄS MER

 5. 5. Den teknologiska IPOn i kraschens efterdyningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Apler; Filip Lennartsson; Richard Östgren; [2014]
  Nyckelord :IPO; Långsiktig prestation; Buy-and-Hold-avkastning; Kumulativ onormal avkastning; Multipel regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Tidigare forskningsresultat har indikerat att långsiktig underprestation i regel återfinns hos börsintroducerade bolag. Syftet med den här studien är att testa huruvida de tidigare forskningsresultaten också gäller för börsintroduktioner inom teknologibranschen under 2000-talet. LÄS MER