Sökning: "Regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 4911 uppsatser innehållade ordet Regulation.

 1. 1. A FUTURE WITHOUT THIRD-PARTY COOKIES A study of how Swedish small and medium-sized marketing agencies are affected by the loss of third-party cookies and how potential change strategies are communicated.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Johanna Elmér; Johanna Nilsson; [2023-02-01]
  Nyckelord :Digital communication; user integrity; personalized advertising; third-party cookies; organizational change strategies;

  Sammanfattning : For years, digital communicators have taken advantage of the phenomena of third-party cookies to help understand online user behavior in order to produce personalized advertising. The increased discussion of user integrity has led to new privacy regulations and the largest web browsers have therefore banned third-party cookies or plan to remove them in the near future. LÄS MER

 2. 2. Development of osmo- and appetite regulation during transfer of smolt from freshwater to increasing salinities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Jonna Hellesten; [2023-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Atlantic salmon (Salmo salar) is common in Scandinavian aquaculture and must be transferred from freshwater to seawater to grow properly. Despite being assessed as ready smolts, meaning they have gone through the physiological changes to prepare for SW transfer, the transfer result in a mortality rate of around 13-19%, and significant appetite- and growth reductions. LÄS MER

 3. 3. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. I brexits kölvatten : En deduktiv innehållsanalys av Sveriges strategiska agerande i Europeiska unionens råd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Holmberg; [2023]
  Nyckelord :national preference formation; the council of the EU; Sweden; inter-state bargaining; labor market policy; the common agricultural policy;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to contribute to the understanding of preference formation in the European Union. Thus, the study aims to answer the following research question: How were Sweden’s preferences in the Council of the EU affected by the British exit from the EU? The study tracked Swedish preferences within two policy areas: labor market policy, which is assessed to have high salience, and the common agricultural policy, which is assessed to have lower salience. LÄS MER

 5. 5. Artificiell Intelligens och krigets lagar : Kan skyddet i internationell humanitärrätt garanteras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Öholm; [2023]
  Nyckelord :folkrätt; internationell humanitär rätt; humanitär rätt; IHL; krigets lagar; artificiell intelligens; AI; autonoma vapen; autonoma vapensystem; LAWS; Genévekonventionen; Genèvekonventionerna; Haagkonventionen; Haagkonventionerna; vapenkonventionen; Förena nationerna; FN; Human Rights Watch; Stop Killer Robots; Internationella brottsdomstolen; Internationella domstolen; distinktionsprincipen; proportionalitetsprincipen; försiktighetsprincipen; Internationella rödakorskommittén; ICRC; kombattanter; civila; skydd av civila;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is one of the fastest developing technologies globally. AI has recently entered warfare and thus taken a place in international law. Today the use of AI in warfare is through machine learning and autonomous weapon systems. LÄS MER