Sökning: "Regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 4082 uppsatser innehållade ordet Regulation.

 1. 1. APOPTOTIC EFFECTS IN RENAL CORTEX AFTER TREATMENT WITH 177LU-OCTREOTATE

  Master-uppsats,

  Författare :Michelle Andersson; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; 177Lu-octreotate; renal cortex; kidney; QPCR; gene expression; transcriptional regulation; apoptosis;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this project was to investigate gene regulation of a predeterminedpanel of apoptotic genes in murine renal cortex after treatment with 177Lu-octreotate after one day and seven days. Theory: The kidneys and bone marrow are the risk organs in 177Lu-octreotate treatment, but by fractioning the treatment the bone marrow recovers. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 3. 3. “Det smutsigaste som finns” En jämförande studie om synen på sexualitet och prostitution

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Clara Hallgren; [2021-02-10]
  Nyckelord :prostitution; sexuality; dirt; stickiness; regulation; discourse; legislation;

  Sammanfattning : This essay examines the perceptions of sexuality and prostitution, during the regulation of prostitution at the end of the 19th century and today, comparing these two different historical times and their different views on sexuality and prostitution. The essay will analyze seven different texts which all indifferent ways refers to prostitution, there among debates and legislations. LÄS MER

 4. 4. Marknadshyrans Effekt på Arbetslösheten - En Difference-in-difference-studie av avskaffandet av hyresregleringen i Finland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johanna Gellerman; Matilda Granath; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how the abolishment of rent control and changed mobility on the labor market in Finland affects its unemployment. It is of importance to examine the mechanisms that affect unemployment as it helps provide insights into how to reduce both the personal and societal consequences of unemployment. LÄS MER

 5. 5. Så snart som möjligt. Tidpunkten för offentliggörande av insiderinformation och särskilt om handelsfrekvensens påverkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Flink; [2021-02-03]
  Nyckelord :Marknadsmissbruksförordningen MAR; Så snart som möjligt; Offentliggörande av insiderinformation; Market Abuse Regulation MAR ; Handelsfrekvens; As soon as possible; Disclosure of inside information; Trading frequency;

  Sammanfattning : Article 17 (1) of the Market Abuse Regulation (MAR) states that an issuer shall inform the public as soon as possible of inside information which directly concerns that issuer. The possibility to delay the disclosure to the public of inside information, as stated in article 17 (4) of the Market Abuse Regulation, is an exception from this. LÄS MER