Sökning: "Rehabilitating"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Rehabilitating.

 1. 1. Applying sufficiency strategies in the housing sector in the Parisian Region

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eugénie Prego Cauchet; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In France, the Parisian Region gathers more than 12 million residents, unevenly distributed. The Parisian urban area is the more densely populated territory of the country. Projects of residential and tertiary constructions around Paris remain numerous, especially in the context of the Grand Paris Project. LÄS MER

 2. 2. VAD ÄR PROBLEMET REPRESENTERAT ATT VARA? : En diskursanalys enligt WPR-modellen av problemrepresentationer i politiska dokument avseende ungdomskriminaliteten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Aydan Eminbeili; Lydia Getiner; [2023]
  Nyckelord :Crime among youth in Sweden; Swedish crime policy; criminality; crime prevention; crime policy;

  Sammanfattning : Crime among youth is a social problem in Sweden and a much-debated topic in politics lately. The main purpose of the study is to identify and problematize the perceptions of Stefan Löfven's (2019–2021) and Ulf Kristersson's (2022) governments, which are the basis for their problem representations of youth crime in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Ett paradigmskifte i synen på sociala problem och en ny era av straff - En tematisk analys av Tidöavtalet och dess innehåll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rina Maloku; Rosemarie Pallin; [2023]
  Nyckelord :Tidöagreement; neoliberalism; right-wing populism; social problems; vulnerable groups; Social Sciences;

  Sammanfattning : The publication of the Tidöagreement composed by Sweden's government and the Swedish democrats has encouraged a deep-rooted concern in which ways Swedish society and vulnerable groups will be affected by the said document. Increased knowledge of the Tidöagreement and the way it is composed is vital for understanding the way in which social work will be affected and how vulnerable groups can be helped despite the agreement's suggestions. LÄS MER

 4. 4. Parken i en stressad stad : en undersökning av Stadsträdgårdens stressreducerande karaktärer i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecca Dernhagen; Ingela Lennartsson; [2023]
  Nyckelord :Quality Evaluation tool QET ; Evidensbaserad design EBD ; Hälsofrämjande karaktärer; Hälsofrämjande design; Miljöpsykologi; Stressreducerande karaktärer; stress;

  Sammanfattning : Uppsala kommun har ett ökande antal invånare som sjukskriver sig på grund av sjukdomar relaterade till långvarig stress. Samtidigt blir antalet offentliga gröna miljöer färre i Uppsala på grund av förtätning, trots att gröna miljöers stressreducerande och återhämtande effekt varit känd sedan länge. LÄS MER

 5. 5. Outdoor environments for physiotherapeutic rehabilitation of work-related stress : lying down in shelter, sitting in serenity, standing in nature and walking in coherence

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Peter Lundkvist; [2022]
  Nyckelord :physiotherapy; exercises; environmental; qualities; stress- related; illness; restoration;

  Sammanfattning : Learning more about rehabilitating work-related stress is important since stress-related illness is creating a lot of human suffering and a significant economic loss in most countries. Physiotherapists are one of the most common professions in work-oriented rehabilitation in Sweden and previous research has shown positive results of using outdoor environments when rehabilitating work-related stress. LÄS MER