Sökning: "Rehabilitering kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden Rehabilitering kvinnor.

 1. 1. Påverkan av statisk stretching på höftens rörlighet hos friska individer - en longitudinell icke randominerad kontrollerad studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Elof Åhlander; [2023]
  Nyckelord :Utåtrotation i höftleden; Statisk stretching; Passiva och aktiva rörligheten; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: En anledning till att undersöka rörelseomfånget (ROM) i utåtrotation i höftleden är för att inskränkt rörlighet kan påverka höftleden och även ländryggen negativt. För att öka rörligheten i en led kan man bland annat använda sig av statisk stretching. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av prestationsförmåga under menstruationscykelns faser hos kvinnliga fotbollsspelare i division 2

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Laura Norén; Isac Sund; [2023]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Menstruationscykeln (MC) är en komplex process som är individuell för varje kvinna. UnderMC fluktuerar nivåerna av könshormoner i kroppen, vilket kan påverka kroppens fysiologiska funktioner och prestationsförmågan vid träning. Tidigare studier på idrottare har visat en upplevd skillnad i prestationsförmåga, beroende på fas i MC. LÄS MER

 3. 3. Uppsöker renägande samer i Västerbotten fysioterapeutisk vård vid behov? : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jamina Hedman; Jonna Lyngdell Blind; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; prevalens; renskötare; Sápmi; skador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Renägande samer tillhör en av Sveriges minoriteter, vars arbetssituation kan medföra skador/besvär i rörelseapparaten. Tidigare studier visar att renskötande samer inte uppsöker vård, trots behov, till stor del på grund av bristande kompetens inom sjukvården och förtroendebrist. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av livskvalitet efter att ha överlevt bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hannah Lingøy Gavard; Jessica Thomsson; [2023]
  Nyckelord :breast cancer survivors; literature review; quality of life; patient experience; bröstcanceröverlevare; litteraturöversikt; livskvalitet; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och patientgruppen bröstcanceröverlevare blir allt större till följd av moderna forskningsframsteg. Då fler kvinnor får chansen att leva ett långt liv efter sin diagnos har livskvalitet blivit ett centralt begrepp och en bibehållen livskvalitet har blivit ett viktigt mål. LÄS MER

 5. 5. Effekten av individanpassad behandling för styrkelyftare med ländryggsbesvär : en single- subject experimental design

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Elin Erixon; Isabelle Skoglund; [2023]
  Nyckelord :Tyngdlyftning; Motionsterapi; Styrketräning; Ryggsmärta; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion: Styrkelyftares ländryggsbesvär verkar främst karaktäriseras av en mekanisk nociceptiv smärta. Smärtans bakomliggande orsaker är ofta svårdefinierade, vilket försvårar utformandet av generaliserbara behandlingsriktlinjer. LÄS MER