Sökning: "Rehan Muhammad Usman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rehan Muhammad Usman.

 1. 1. Probabilistic and Risk Analysis ofChannel Allocation Schemes,based on Markov Chain Model,used for Next Generation Networks

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Rehan Muhammad Usman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Performance Analysis of Channel Allocation Schemes in WiMAX

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Muhammad Rehan Usman; Johar Iqbal; Fahad Razzaq; [2009]
  Nyckelord :WiMAX; OFDMA; RCS; NPS; DCA; FCA; Handovers;

  Sammanfattning : Today many cellular networks are working in parallel. For instance Global System for Mobile Communication (GSM), Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) and Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) etc. All of these technologies are based on cellular networks. Cellular networks are comprised of cells. LÄS MER