Sökning: "Rehearsal"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Rehearsal.

 1. 1. Investigating Dramaturgy : Observing the Rehearsal Process of Mellanförskapet at Unga Dramaten

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnéa Wäisänen; [2022]
  Nyckelord :Rehearsal process; Dramaturgical strategies; Theatre; Dramaturgy; Unga Dramaten; Autoethnography; Meaning-making practices; Theatre for children and young audiences;

  Sammanfattning : I have for as long as I can remember been interested and fascinated by theatre performances and their ability to create meaning, significance and understanding towards their audience. This has later on turned into a growing interest and curiosity for the rehearsal process, as it is within the rehearsals the meaning-making aspects of a performance are both created and produced. LÄS MER

 2. 2. Varför öva? : En kvalitativ studie om övning på trummor under gymnasieutbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Alexius Pattberg Miller; [2022]
  Nyckelord :Independent practice; drums; high school; music education; socio-cultural tools.; Självständig övning; trummor; gymnasiet; musikundervisning; sociokulturella verktyg;

  Sammanfattning : This qualitative study examines high school students´ views on independent practice in drums, as well as the drum students' experiences of strategies for practice. The study also intends to investigate which cultural tools the drum students use in their practice and whether any form of practice culture emerges. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters kanalstrategier i detaljhandeln : En kvalitativ studie om kanalstrategier innan och under pandemin

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ilham Ali; Miski Samater; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Elaboration likelihood model; channel strategies; online channels; offline channels; Covid-19; Elaboration likelihood model; kanalstrategier; online kanaler; offline kanaler;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och åtföljande restriktioner gjorde det svårt för konsumenter att integrera både online och offline kanaler. Syftet med studien är att få en förståelse över hur pandemin har förändrat konsumenters kanalstrategier i detaljhandeln, och vilka kanaler konsumenter börjat föredra att använda sig av vid shopping. LÄS MER

 4. 4. The Role of Excessive Social Media Usage in Autobiographical Memory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Moa Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Autobiographical Memory; Autobiographical Memory Recollection; Autobiographical Memory Specificity; Autobiographical Memory Detail; Social Media; Problematic Social Media Usage; Social Media Usage Frequency; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study investigated the relationship between excessive social media usage in everyday life and autobiographical memory recollection. Previous studies have investigated the effect of social media on autobiographical memory in terms of distinct events, while research regarding the cumulative effect of this is lacking, which is the main focus of the present study. LÄS MER

 5. 5. Improvisation i övningsrummet och i konsertsalen : En självstudie med avstamp i två sonater av Domenico Scarlatti

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Oscar Svanström; [2021]
  Nyckelord :Music; Scarlatti; improvisation; guitar; baroque; practice; Musik; Scarlatti; improvisation; gitarr; barock; praxis; övning;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att utforska improvisation i övningsrummet kontra konsertsituationen utifrån från två sonater av Domenico Scarlatti. Improvisatoriska inslag utforskas både i övningsrummet och i konsertsituationer, samt hur spontan improvisation skiljer sig från planerad improvisation. LÄS MER