Sökning: "Rejab Karemi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rejab Karemi.

  1. 1. Alternativ för Sverige (AfS) : En idéanalys om likheterna mellan fascismen och AfS sakpolitik

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Rejab Karemi; [2019]
    Nyckelord :AfS; Alternativ för Sverige; fascism; Sverigedemokraterna; nationalism;

    Sammanfattning : Right-wing nationalist parties are growing throughout the world. The French Front National, Hungarian Jobbik, Austrian FPÖ, Danish Folkeparti (People Party), Swedish Sverigedemokraterna (Sweden Democrats), and other nationalist parties set their stake in the ground and claim a new political agenda that is either populist or extreme and Fascist. LÄS MER