Sökning: "Reklamanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Reklamanalys.

 1. 1. Reklamens könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Frykler; [2016]
  Nyckelord :Media literacy; Advertising; Gender roles; Eight-year-old-children; Mediepedagogik; Reklam; Könsroller; Barn åtta- årsålder;

  Sammanfattning : Today’s stream of information is massive. Children and teenagers are exposed to information and advertising daily. The requirement to be able to sort and review the messages behind the advertising is fast becoming more important. LÄS MER

 2. 2. Oberoende av kulturen vill alla ha det perfekta hemmet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcela Oderich Linke; [2012]
  Nyckelord :semiotik; reklamanalys; konsumtionssamhälle; IKEA; globalisering; det ideala hemmet; slogans; målgrupper; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of five IKEA commercials that were produced for different contexts and different target groups: one that was played in many countries, one for North America, one for Australia, one for Poland and one for Italy. These commercials were analysed on three different levels, with every level of analysis based on the findings on the preceding level. LÄS MER

 3. 3. Öl är inget för kvinnor - En studie av fyra reklamfilmer för öl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :David Lindbäck; Sebastian Eriksson; [2011]
  Nyckelord :öl; Carlsberg; Norrlands guld; Heineken; Falcon; semiotik; barthes; genus; reklamanalys; alkohol; reklamfilm; stereotyper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sverige står under EU:s lagstiftning i bland annat frågan om alkoholreklam i TV. Lagstiftning trädde i kraft 2003 och då ändrades förutsättningarna för hur alkoholproducenter tillåts och kan marknadsföra sina produkter. LÄS MER

 4. 4. Egodryckerna - en semiotisk analys av vitamindryckers varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Niklas Michin Aristoy; Fredrik Perlskog; [2010]
  Nyckelord :Identifiering ; Vitamindrycker; Individualiserad reklam; Mytbildning; Varumärkeskommunikation; Reklamanalys; Varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste åren har det skett en ökning i antalet så kallade vitamindrycker som finns i handeln. Vitamin Well, Glacéau Vitaminwater och Vitamino är varumärkena som i tur och ordning gått in på marknaden och rönt kommersiella framgångar i dryckessegmentet. LÄS MER

 5. 5. Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Shugla Farouq; Kumri Altunkaynak; [2010]
  Nyckelord :Colin Campbell; Livsstilar; Kulturella värden; Reklamanalys; Matreklam; Matkonsumtion; TV-reklam; Moderna samhället; Konsumtionssamhället; Totalupplevelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407. Handledare: Tobias Linne. Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. LÄS MER