Sökning: "Reklamens"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Reklamens.

 1. 1. Reklamens bild av semester : Semesterns inflytande på reklamannonser i JönköpingsPosten 1938-1947

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Isac Grusell; [2020]
  Nyckelord :Semester; reklamannonser; semesterlagen 1938; Jönköpings-Posten; 1930- och 1940-tal.;

  Sammanfattning : This thesis is based upon the perspective of the holiday law introduced in 1938. This law gave many Swedes the right to two weeks paid vacation, which previously not all had. LÄS MER

 2. 2. Reklamens utformning och förändring under 2010-talet : En jämförelse mellan reklam riktad till män respektive kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Markus Gerhardsson; [2019]
  Nyckelord :multimodal analys; reklam; reklamannonser; modelläsare; män; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur reklamannonser riktade till män respektive kvinnor är utformade idag och om det har skett någon märkbar förändring av utformandet av dessa under 2010-talet. För att kunna ta reda på detta analyserar jag fyra annonser riktade till män (två från 2011, två från 2019) och fyra annonser riktade till kvinnor (två från 2011, två från 2019), hämtade ur Café respektive Elle. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kände bara, Nja I don’t buy it” : En kvalitativ studie om kvinnor i generation Z och deras attityd mot produktplacering inom YouTube- samarbeten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Hamrén; Ludvigsson Svensson Rebecca; [2019]
  Nyckelord :Promotion; Influencer marketing; Model of attitudes towards web advertising; Informativeness; Entertainment; Irritation; Credibility; Advertising value; Product placement;

  Sammanfattning : Det har uppmärksammats en intensifiering av den digitala tekniken, som under senare år tilltagit mer än någonsin (Bassiouni & Hackley, 2014, s. 116). 2017 var det första året då internet utgjorde en övervägande del av alla medieinvesteringar (Larsén, 2018). LÄS MER

 4. 4. Kultur som kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Myrhøj Jensen; [2019]
  Nyckelord :Monki; femvertising; instagram; branding; social media; sociale medier; beauty ideals; skønhedsidealer; community; visuel kommunikation; visual communication; mode; fashion; csr;

  Sammanfattning : Formålet er at undersøge hvorledes Monki skaber en brandbaseret kultur gennem deres visuelle kommunikation på billeddelingsplatformen Instagram i 2018 og hvilke effekter denne kultur og kommunikation kan have. Baggrunden for undersøgelserne er redegørelser for reklamens udvikling, begrebet femvertising, Monki som virksomhed og kommunikatør, samt Instagram, millennials og generation Z. LÄS MER

 5. 5. nu

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Lena Carlstedt Javette; [2019]
  Nyckelord :advertisment; happiness; envirnomental; consious; behavior; reklam; lycka; nytänkande; lyckoformel; miljö; miljövetenhet; beteende;

  Sammanfattning : Vad blir vi lyckliga av? Ett exmensarbete som genom betraktelser skapat illustrationspar. En av illustrationerna i paret visar vad reklamen säger oss, vill få oss att känna och handla, den andra illustrationen visar hur vi kan ha det i stället genom lyckliga stunder. LÄS MER