Sökning: "Reklamfilm"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet Reklamfilm.

 1. 1. Varumärkesidentifikation i reklamfilm : En filmanalys om miljö och scenografi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emilie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :Annonsering; reklam; semiotisk; varumärkesstrategi; marknadsföring; värderingar.;

  Sammanfattning : Fler företag etablerar sig på marknaden där de erbjuder liknande produkter och tjänster.För att skapa ett mervärde till kund kan reklamskapare i marknadskommunikationvisualisera detta i form av attityder. Uppsatsen syftar till att undersöka användandet avmiljöer och scenografi i reklamfilm för att stärka varumärkesidentifikation. LÄS MER

 2. 2. "DÖD ÅT SAS" : En receptionsstudie på Flashback av SAS reklamfilm What is truly Scandinavian?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Frida Kropp Lindh; David Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Reception study; Flashback; active audience; counterpublics; cancel culture;

  Sammanfattning : Research Problem: The pressure for brands to stand out and at the same contribute to a better world is a constant battle in a competing digital media landscape. Advertising campaigns are ways for brands to separate themselves from their competition. LÄS MER

 3. 3. The ICA-Story - Not just a Commercial : - En studie om vilken funktion ICA:s reklamfilmer fyller när det gäller människors förhållningssätt till reklam.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elina Ekblad; [2021]
  Nyckelord :Reklamfilm; Storytelling; Uses- and Gratifications;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka vilken funktion ICA:s reklamfilmer fyller när det gäller människors förhållningssätt till reklam. Är det bara en reklamfilm bland andra, eller kan den fylla andra funktioner som lockar till tittande? ICA:s reklamfilmer kan betraktas som rena reklaminslag eller annonser, men reklamfilmerna kan också betraktas som ett mediefenomen. LÄS MER

 4. 4. Reklamfilm i 9:16 : Hur reklamfilm utformas för att passa det stående formatet i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Engblom; [2021]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; sociala medier; Instagram; bildformat; komposition; bildanalys; reklamfilm;

  Sammanfattning : Sociala medier fortsätter att vara en av de största plattformarna förmarknadsföring, men forskningen på området släpar efter. Mobiltelefonen somvisningsfönster är något som filmskapare måste förhålla sig till – men hur hanterasde begränsningar och möjligheter som formatet innebär? Detta arbete harundersökt hur skapare av rörlig reklam förhåller sig till formatet 9:16. LÄS MER

 5. 5. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
  Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER