Sökning: "Reklaminnehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Reklaminnehåll.

 1. 1. ATT HANDLA MED HÄNSYN - En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wilma Haugsnes; Linnéa Persson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Covid-19; ICA; Reklam; Dagligvaruhandel; Pandemi; Taylor’s six segment message strategy wheel; Bildsemiotiken; Reklaminnehåll;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida reklaminnehåll har ändrats under pandemin och i så fall hur pandemin presenteras i reklaminnehåll.Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Taylor’s six segment message strategywheel och bildsemiotiken.Metod: Kvantitativ metod i kombination med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. ”Videon är i samarbete med…” : En explorativ fallstudie om reklambudskap som barn exponeras för på YouTube

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Jacobsson; Ida Hagberg; [2020]
  Nyckelord :Influencer; YouTube; barn och reklam; native advertising; reklambudskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Social medier-influencers har blivit mer användbara i företags marknadsföringsstrategier, tack vare deras höga följarantal och möjlighet att skapa stor spridning till en bred allmänhet. YouTube är en populär plattform som innehåller mycket reklamsamarbeten och marknadsföring från just influencers. LÄS MER

 3. 3. ”…om alla såg likadana ut, skulle inte världen se väldigt tråkig ut?” : En kvalitativ studie om Åhléns klädkampanj Bryt klädmaktsordningen ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Svärd; [2018]
  Nyckelord :Semiotisk bildanalys; receptionsanalys; fokusgrupper; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Åhléns klädkampanj bryter mot könsnormer genom att driva normbrytande reklaminnehåll. Åhléns kampanj Bryt klädmaktsordningen står i fokus i denna studie då den varit omtalad bland Sveriges nyhetsmedier och sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Viljan att närma sig framtida reklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schultz; David Elofsson; Oskar Åkerstrand; [2018]
  Nyckelord :Reklamkapital; viljan att närma sig reklam; reklaminställning; informativ och underhållande reklam; Generation Y; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Viljan att närma sig Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp. Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand, Handledare: Jens Hultman Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser. LÄS MER

 5. 5. #ÄRGRÄNSENNÅDD? En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Madeleine Berggren; Sara Petrovic; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT17Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 42 sidorAntal ord: 16 681 ordNyckelord:Sociala medier, reklam, smygreklam, marknadsföringslagen.Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse för mottagarnas syn och uppfattningkring smygreklamen som finns i sociala medier. LÄS MER