Sökning: "Rekrytering intervju modeller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rekrytering intervju modeller.

  1. 1. Personal branding för att stärka sin identitet vid rekrytering

    Kandidat-uppsats, Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Maria Adamsson; Ly La; [2010]
    Nyckelord :Varumärke; personal brand; rekrytering; anställningsprocess;

    Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt ämnet personal branding. Inom personal branding har vi studerat hur rekryteringsföretaget ser på detta område men även vilka faktorer de tycker är viktiga för att skapa ett personal brand, samt om det är möjligt i en arbetsrelaterad situation att dra nytta av sitt personal brand och på så sätt skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. LÄS MER