Sökning: "Rekryteringsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Rekryteringsföretag.

 1. 1. Digitalt arbetssätt - Det nya normala : En kvalitativ studie om hur svenska rekryteringsföretag anpassat sin digitalisering och kommunikation efter en förändrad omgivning orsakat av Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Melicia Lindström; Elin Hallström; [2021]
  Nyckelord :rekrytering; krishantering; kommunikation; digitalisering; Covid-19; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Covid-19 gick från att vara en lokal epidemi till att bli en förödande pandemi som drabbat företag och privatpersoner världen över. Denna pandemi har satt press på företagens arbetssätt och krävt att de vidtagit åtgärder för att fortsatt kunna bedriva verksamhet. LÄS MER

 2. 2. "Jag längtar fortfarande till att få träffa kunderna live" : En studie om förändringar i en rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Ekström; Stina Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Recruitment process; recruitment company; client contact; outsourcing; communication; digital communication tools; digitalisation; Rekryteringsprocess; rekryteringsföretag; kundkontakt; outsourcing; kommunikation; digitala kommunikationsverktyg; digitalisering;

  Sammanfattning : Denna studie har ägnats åt ett rekryteringsföretag samt dess rekryteringsprocess. Syftet med föreliggande studie är att utveckla en förståelse för hur anställda på rekryteringsföretaget upplever för- och nackdelar i förändringar av rekryteringsprocessen som gjorts med anledning av distansarbetet som införts vid Covid-19. LÄS MER

 3. 3. Rekryteringsprocessen inom revision : en kvalitativ studie om jämställdhet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Erica Olsson; Emma Vendel; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet; genusteori; rekrytering; rekryterare; rekryteringsprocess; revisionsbyråer; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen har under många år ansetts vara mansdominerad. Tidigare forskning och studier har fokuserat på kvinnors karriär i denna mansdominerade bransch. Vi ville istället undersöka om rekryteringen spelade en roll i denna problematik då det inte finns mycket forskning kring det. LÄS MER

 4. 4. Mål- och resultatstyrning + kompetensutveckling = sant? : En kvalitativ studie om kompetensutveckling inom rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Källström; Mattias Persson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; kollektivt lärande; målstyrning; resultatstyrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om kompetensutveckling inom den mål- och resultatstyrda bemannings- och rekryteringsbranschen. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilka förutsättningar finns för kompetensutveckling, Vilka faktorer främjar respektive motverkar att kompetensutveckling resulterar i lärande samt Hur påverkas lärandet inom en mål- och resultatstyrd verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Rekryteringsprocess : En kvalitativ studie om jämförelse i upplevelser från jobbsökandes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Westman; Sofia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Upplevelser; Rekryteringsprocess; Dramaturgiska perspektiv;

  Sammanfattning : Upplevelser som de jobbsökande får under rekryteringsprocesser är något som är intressant attförstå, för i slutändan är det alltid två som väljer, personen som söker jobbet och företaget.Det finns tidigare forskning om ämnet, men inte enbart från de jobbsökandes synvinkel ellerupplevelser. LÄS MER