Sökning: "Rektor Hedberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rektor Hedberg.

 1. 1. Friluftsdagar - tradition eller norm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Gustaf Jutterdal; Madeleine Hedberg; [2009]
  Nyckelord :Friluftsdagar;

  Sammanfattning : Friluftsdagar är ett inslag i skolans verksamhet som ofta förknippas med fysisk aktivitet. Dessa friluftsdagar förekommer som ett visst antal halv- eller heldagar per läsår och antalet dagar varierar mellan skolorna. LÄS MER

 2. 2. Värdegrunden i praktiken: En studie av Tingbergsskolan i Kungsbacka

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jan Hedberg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att att undersöka hur värdegrunden kan realiseras på detlokala planet utifrån de centrala målen och styrdokumenten. För att åskådliggöra dettahar jag intervjuat rektor, lärare och kamratstödjaransvarig på Tingbergsskolan iKungsbacka. LÄS MER