Sökning: "Reläskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Reläskydd.

 1. 1. SAIDI-påverkan på grund av oselektiva felbortkopplingar : en analys baserad på Vattenfall Eldistribution AB:s nät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sara Skärström; Daniel Thorén; [2020]
  Nyckelord :SAIDI; electrical distribution companies; power interruptions; power quality; protection relays; Oselektiva felbortkopplingar; elnätsbolag; SAIDI; elkvalitet; reläskydd;

  Sammanfattning : Energimarknadsinspektionen ställer krav på elnätsbolagen vad gäller elkvalitet. Varje år ska såväl aviserade som oaviserade avbrott rapporteras. LÄS MER

 2. 2. Reläskyddsförslag till flygplatser och sjukhus : Reläskyddsförslag till flygplatser och sjukhus där driftsäkerhet är viktig

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för fysik och elektroteknik

  Författare :Viktor Hallström; [2019]
  Nyckelord :Reläskydd Selektivplan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Pontarius AB. Nätet som arbetet handlar om är ett redundant matande nät till sjukhus eller flygplatser där driftsäkerheten är extra viktig. Uppbyggnaden av näten till de båda ser liknande ut, det är mestadels lasten som skiljer dem åt. LÄS MER

 3. 3. Analys av reläskyddsinställningar för jordfelsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Hampus Edblom; [2019]
  Nyckelord :Single-phase earth faults; Relay protection; Directional protection; Capacitive currents; Enfasiga jordfel; Reläskydd; Riktade skydd; Kapacitiva strömmar;

  Sammanfattning : Väl inställda reläskydd för ställverk är en nödvändighet för en personoch driftsäker anläggning. Rapportens mål är att undersöka om oriktade skydd med enbart signalering är tillräckligt för att skydda anläggningen som undersöks, och om riktade skydd har fördelen att förbättra felutpekning, minska risken för felaktig funktion eller minska funktionstiden. LÄS MER

 4. 4. Automatic post-fault analysis based on disturbance data stored in substation devices : Approach towards the preventive maintenance

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Riad Yalda; Miroslav Urosevic; [2019]
  Nyckelord :COMTRADE file; preventive maintenance; relay protection; automatic post-fault analysis; IEC 61850; wavelet transform.; COMTRADE filer; förebyggande underhåll; reläskydd; automatisk efterfelsanalys; IEC 61850; wavelettransform.;

  Sammanfattning : This report studies the possibilities of minimizing unplanned maintenance work and improving the availability of power supply by enabling preventive maintenance in power systems, without having to make additional investments in the existing systems. This was done using information from COMTRADE files (disturbance recording files) that are created in the event of a fault in the power system. LÄS MER

 5. 5. Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i radiella 40 kV distributionsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Thorgrim Fredriksson; Jonas Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Elkvalitet; kraftnät;

  Sammanfattning : Detta examensarbete betraktar elkvalitetspåverkan som kan uppkomma till följd av att reläskydd och brytare utlokaliseras i ett kraftnät med radiell drift. Rapporten lyfter fram den potentiella problematiken som kan uppkomma på grund av ett förlängt frånkopplingsförhållande, förhållandet mellan spänningsdippens djup och dess korresponderande felbortkopplingstid, vid feltillstånd i nätet. LÄS MER