Sökning: "Relation Extraction"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Relation Extraction.

 1. 1. Extracting Transaction Information from Financial Press Releases

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Agaton Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Information Extraction; Named Entity Recognition; Relation Extraction; Latent Structure Refinement; Financial Press Release; Insider Transaction;

  Sammanfattning : The use cases of Information Extraction (IE) are more or less endless, often consisting of a combination of Named Entity Recognition (NER) and Relation Extraction (RE). One use case of IE is the extraction of transaction information from Norwegian insider transaction Press Releases (PRs), where a transaction consists of at most four entities: the name of the owner performing the transaction, the number of shares transferred, the transaction date, and the price of the shares bought or sold. LÄS MER

 2. 2. Exploring Construction of a Company Domain-Specific Knowledge Graph from Financial Texts Using Hybrid Information Extraction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chun-Heng Jen; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Information Extraction; Named Entity Recognition; Relation Extraction; Knowledge Graph; Naturlig språkbehandling; Informationsextraktion; Namngiven Entitetsigenkänning; Relationsextraktion; Kunskapsgraf;

  Sammanfattning : Companies do not exist in isolation. They are embedded in structural relationships with each other. Mapping a given company’s relationships with other companies in terms of competitors, subsidiaries, suppliers, and customers are key to understanding a company’s major risk factors and opportunities. LÄS MER

 3. 3. Attending to the now : A systematic review of the neural correlates of trait mindfulness

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Ellen Vesterlund; [2021]
  Nyckelord :Trait mindfulness; fMRI; MRI; wellbeing;

  Sammanfattning : Trait mindfulness refers to the tendency of being mindful in everyday life. Individuals characterized with high trait mindfulness have reported high subjective wellbeing and are less prone to depression and stress. The aim with this systematic review was to investigate the neural correlates of trait mindfulness. LÄS MER

 4. 4. Automatic magnetic resonance brain volume measurements to assess the effect of minimised blood sample extraction on brain development in extremely preterm infants

  Master-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Hickmat Hamie; [2021]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging; Brain development; Prematurity; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim: To evaluate a pipeline for automatic MRI brain segmentation and volumetric tissue structure quantification in a cohort of extremely preterm infants. Methods: 13 extremely preterm neonates underwent MRI-scanning at a term equivalent age. Seven of these subjects had suitable MRI sequences and were analyzed in the pipeline. LÄS MER

 5. 5. Vad är det (klimat)frågan om? : En diskursanalys av Sveriges klimatpolitiska handlingsplan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Karestrand; [2021]
  Nyckelord :Climate policy; discourse analysis; ecological modernization; securitization; environmental justice; Klimatpolicy; diskursanalys; ekologisk modernisering; säkerhetisering; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att klarlägga de diskurser som förekommer i Sveriges klimatpolitiska handlingsplan 2019/2020, i relation till perspektiven ekologisk modernisering, säkerhetisering och miljörättvisa. Genom en kritisk diskursanalys påvisas att handlingsplanen, som antas vara en produkt av de diskurser som förekommer i det svenska politiska samtalet generellt, i hög grad reproducerar en diskurs om ekologisk modernisering. LÄS MER