Sökning: "Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning.

  1. 1. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

    Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
    Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

    Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER