Sökning: "Relationsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Relationsarbete.

 1. 1. Relationsarbete vid mellanmål.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Hasselgren; Maria Olsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; sociala relationer; inneslutning; uteslutning; fritidshem; mellanmål.;

  Sammanfattning : Det finns lite forskning kring mellanmålssituationen på fritidshemmen och relationsarbetet som händer där. Mellanmålet är en viktig del i verksamheten på fritidshemmen utifrån sociala samspel men även utifrån hälsa. LÄS MER

 2. 2. Får jag vara med?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Andersson; Berta Burgos; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; Inneslutning; Uteslutning; Fritidshemmet; Sociala relationer; Barndomssociologi; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : The Friends report spreads knowledge about bullying and harassment in the Swedish school. According to Friends, 25% of the students in grade F-3 are worried that they will be alone in the schoolyard when they are on a recess. 28% of the students in grades 3–6 answer that they feel lonely at school. LÄS MER

 3. 3. Inget tjafs och bråk!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Konstantoulas; Daniel Rosenqvist; [2023-10-24]
  Nyckelord :rast; rastverksamhet; praktikgemenskap; allians; ramfaktorer; inneslutning; uteslutning;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att jämföra förutsättningar att bedriva en rastverksamhet som skapar möjligheter för elever att ingå i praktikgemenskaper och allianser. Vi undersöker om synen på rasten som social arena för elever, det pedagogiska uppdraget och förutsättningarna skiljer sig åt mellan skolorna. LÄS MER

 4. 4. Relationsarbete i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Areyam Asmelash; Henrik Andersson; Malin Kochar; [2023-10-19]
  Nyckelord :Relationsarbete; fritidshem; specialpedagogik; elever i behov av särskilt stöd; inkludering och exkludering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur personalen arbetar med relationsskapande för elever i behov av särskilt stöd på fritidshem. Vidare undersöks personalens uppfattningar om vad som krävs för ett utvecklat relationsarbete för eleverna. LÄS MER

 5. 5. “Fröken! När ska du gå?!!”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ramzi Jawhar; Serdar Uygun; [2023-10-19]
  Nyckelord :Egeninitierad lek; Styrd lek; Fritidshem; Fritidslärare; Lärare i fritidshem; Konflikthantering; Problemlösning; Alliansbildning; Relationsarbete; Identitetsskapande; Maktrelationer; Kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera lärarsynen på lek och de förmågor lärarna anser leken främjar. Förutom förmågorna i leken berörs även maktrelationer och relationsskapande genom barninitierade lekar. För att få svar på studiens syfte använde vi oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER