Sökning: "Relationship marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 1329 uppsatser innehållade orden Relationship marketing.

 1. 1. Managing reputational damage with relationship marketing : A qualitative study on how relationship marketing can help organizations with reputational repair

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Filip Nilsson; Andrej Matic; [2022]
  Nyckelord :Relationship marketing; Reputation; Management;

  Sammanfattning : Date: 1st of June 2022 Level: Master’s thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalens University  Authors: Filip Nilsson & Andrej Matic (92/08/25) (95/08/10) Title: Managing reputational damage with relationship marketing - A qualitative study on how relationship marketing can help organizations with reputational repair   Supervisor: Stylianos Papaioannou Keywords: Reputational damage, reputational management, reputational repair, reputational adversity, relationship marketing.  Research question: How can relationship marketing repair a company's reputation after a reputational damage incident? Purpose: The purpose of this study is to analyze and gain knowledge on the effects that reputational damage has on a company and the different internal organizational changes that occur. LÄS MER

 2. 2. Are IKEA customers potential visitors of Sweden? : Case study of Belgian IKEA customers

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Gemma Vangeel; [2022]
  Nyckelord :product-country image; tourism destination image; travel intention; DMO; Sweden; IKEA;

  Sammanfattning : IKEA is a brand that is known around the world and because it features many markers in their products, operations, and marketing that showcase its country of origin, Sweden has gained worldwide recognition simultaneously. The tourism industry could benefit from this positive image that Sweden has gained through IKEA’s popularity, by marketing themselves among the brand’s consumers using that positive image. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföringens betydelse för digitala nischbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thea Carlbom; Pontus Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Digital niche bank; relationship marketing; trust; loyalty; digital media; Digital nischbank; relationsmarknadsföring; förtroende; lojalitet; digitala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala nischbanker i Sverige använder relationsmarknadsföring.  Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ multipel fallstudie med en deduktiv ansats. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer utförda via Zoom hos fyra svenska digitala nischbanker. LÄS MER

 4. 4. Closer Connection for Perfection

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Robin Naderi; Nicholas Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Management of Influencer Marketing; Micro-Influencer; Nano-influencer; Value Creation;

  Sammanfattning : As influencer marketing has become a widely used marketing strategy for companies to reach new and existing audiences, marketing professionals need to better understand how to manage influencer marketing based on strategic factors to create value. One strategic factor and potential source of value is the relationship between influencers and their audiences. LÄS MER

 5. 5. Business relationship development and marketing for startups : A case study at the industrial startup Nytt Tech

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Alexandra Lundegård; Josefin Fransson; [2022]
  Nyckelord :ARA-model; Business relationships; Business-to-business startup; Industrial marketing; Network;

  Sammanfattning : This research is a qualitative case study at the industrial business-to-business startup Nytt Tech aiming to understand how startups work with networkbased relationship marketing in the early phase and how they gain access to the business network and benefit from creating relationships. The following research question is presented: How can a business-to-business startup gain access to and benefit from the business network to create relationships? The study is limited to Nytt Tech and the circumstances that prevail for them. LÄS MER