Sökning: "Relationsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 549 uppsatser innehållade ordet Relationsmarknadsföring.

 1. 1. Samspelet mellan online och offline : En kvalitativ studie om fysiska klädbutiker i en tilltagande digitaliserad vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Aronsson; Sofia Grape; [2019]
  Nyckelord :Fysisk butik; e-handel; omnikanal; omnikanalstrategi; konkurrensfördelar; mervärde; upplevelser; värdeskapandeprocessen; relationsmarknadsföring; integrerade kanaler;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation från leverantör till kund kring engineer-to-order-artiklar. : En flerfallsstudie av faktorer som påverkar kundens upplevelse av kommunikation från leverantör.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Annika Cederfeldt; [2019]
  Nyckelord :Engineer to order; kommunikation; kundorderspecifik information;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att bidra till en förståelse för hur kommunikationen av kundorderspecifik information sker internt hos leverantör samt vilka faktorer påverkar kunden gällande kommunikation från leverantör.   För att uppfylla syftet med studien har följande problemfrågor utarbetats: 1. LÄS MER

 3. 3. Välkommen till (Visit) Dalarna : En intervjubaserad studie om medarbetarnas ambassadörskap på destinationsbolaget Visit Dalarna

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Bröms; [2019]
  Nyckelord :medarbetare; medarbetarskap; ambassadör; engagemang; kunskap; varumärke; platsmarknadsföring; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : This study examines co-workers’ roles as organisational and brand ambassadors. The purpose is to investigate to which extent the co-workers at the destination organisation Visit Dalarna act as ambassadors for the organisation and how this relates to the brand. LÄS MER

 4. 4. Är ett knapptryck mer värt än ett handslag? : En fallstudie inom banksektorn med inriktning relationsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Persson; Emilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Customer relations; Service quality; Servicescape; Value; Loyalty; Kundrelationer; Servicekvalitet; Servicelandskap; Värde; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet är att undersöka tjänsteföretags insatser för att skapa servicekvalitet och goda kundrelationer, med hänsyn till de möjlighet som den digitala utvecklingen medför. 1. Vilka insatser står i centrum för det fysiska mötet respektive virtuella kontakterna? 2. LÄS MER

 5. 5. Ingen (e-mail) reklam tack!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Ehn; Christoffer Andreasson; Julia Rosberg; [2019]
  Nyckelord :Direktmarknadsföring; e-mailmarknadsföring; permission marketing; relationsmarknadsföring one-to-one marknadsföring.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: No e-mail marketing, please! A qualitative study about e-mail marketing Seminar date: 4th of June 2019 Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 credits Authors: Christoffer Andreasson, Johannes Ehn & Julia Rosberg Advisor: Burak Tunca Key words: Direct marketing, e-mail marketing, permission marketing, relationship marketing & one-to-one marketing. Purpose: The purpose of this study is to explore consumers opinions regarding direct marketing by e-mail and to understand what factors influence these opinions. LÄS MER