Sökning: "Relationsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade ordet Relationsmarknadsföring.

 1. 1. Mäklarens syn på flerbostadshus i trä : en jämförelse av mäklarroller

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Alice Sjölund; Tyra Tornberg; [2021]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; kommunikation; konstruktionsmaterial; real estate agent; relationsmarknadsföring; service dominant logic; varumärkes-territorium; brand territory; communication; construction material; relationship marketing; service dominant logic;

  Sammanfattning : Sverige har en väl utvecklad tradition att bygga småhus i trä och mycket resurser till detta. Trots det så är andelen flerbostadshus i trä på marknaden låg. Tidigare studier visar att konsumenterna inte har så stor kunskap om dessa bostäder i trä. LÄS MER

 2. 2. Kan innehålla spår av marknadsföring : En kvantitativ studie om hur egenskaper i det digitala innehållet påverkar konsumentens engagemang gentemot ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andrea Hedmark; Elin Jonsson; Sandra Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Inbound marketing; Content marketing; Commitment; Relationship marketing; Trust; Inbound marketing; Content marketing; Engagemang; Relationsmarknadsföring; Förtroende;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilka egenskaper i digitalt innehåll engagerar konsumenter i varumärkesrelationer online? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter upplever innehåll på digitala plattformar och analysera hur egenskaper i innehållet påverkar deras engagemang gentemot varumärkesrelationer. Egenskaperna som analyseras är personaliserat, underhållande och informativt innehåll. LÄS MER

 3. 3. Bibliotekariers arbete med kognitiv tillgänglighet i marknadsföring och kommunikation : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Catrin Bergström; [2021]
  Nyckelord :tillgänglighet; kommunikation; marknadsföring; kognitiv funktionsnedsättning; relationsmarknadsföring; informationsbarriärer; bibliotekssamarbete; biblioteksutveckling;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to gather knowledge about how public libraries work with cognitive accessibility in marketing and communication activities and to investigate opportunities for knowledge sharing. Users with disabilities are a priority group for public libraries, but research on working methods is lacking. LÄS MER

 4. 4. Hur positionerar sig spelbolag genom de digitala möjligheterna som finns för att skapa kundlojalitet? : En kvalitativ fallstudie på tre spelbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rasmus Blidner; Henrik Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Positionering; Relationsmarknadsföring; Spelbolag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den (o)önskade marknadsföringen : Vill konsumenten ha en relation?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linda Fröling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport utgår från enkätbaserad studie gjord ur konsumentperspektiv där respondenterna utgörs av konsumenter som är medlemmar i minst en kundklubb. Enkäten har med marknadsdrivet synsätt visat vad konsumenterna subjektivt anser fungerar samt ej fungerar avseende reklamutskick från vederbörandes kundklubb. LÄS MER