Sökning: "Relativ fuktighet inomhus"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Relativ fuktighet inomhus.

 1. 1. Låga nivåer på relativ luftfuktighet och inomhusklimat - Hälsoeffekter samt effekter på mikroorganismers överlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Welat Han; [2021]
  Nyckelord :Relativ luftfuktighet; RF; absolut fuktighet; AF; luftkvalité; inomhusklimat; hälsoeffekter; hälsosymptom; influensa; legionella; vanlig förkylning; vinterkräksjuka.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Vad händer vid låga relativa luftfuktighetsnivåer och vilka nivåer bör man åstadkomma? Syfte: Skapa en förståelse av vad som sker vid låga relativa luftfuktighetsnivåer och hur människan påverkas vid dessa nivåer. Vidare ska det även skapas en förståelse för vid vilka RF-nivåer befuktning eventuellt kan vara en lämplig åtgärd med beaktande av de fuktrelaterade risker som kan uppstå. LÄS MER

 2. 2. Relativ luftfuktighet inomhus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Azad Han; Labinot Popova; [2020]
  Nyckelord :Relativ fuktighet inomhus; hälsoeffekter; relative humidity; health; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Världen har drabbats av ett snabbt spridande virus som givit upphov till många dödsfall. Har den relativa fuktigheten en inverkan på spridningen? Olika nivåer på relativa fuktigheten kan påverka människan på olika sätt ur medicinsk aspekt. LÄS MER

 3. 3. Framtidens inomhusmiljö - En kvantitativ studie i inomhusmiljö och behovet av ventilationskontroll i äldre småhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Stina Walberg; Martin Hed; [2020]
  Nyckelord :småhus; BFS 2011:26; inomhusmiljö; luftflöde; ventilationskontroll;

  Sammanfattning : Vi människor spenderar en stor del av våra liv inomhus, varför kvalitén på luften är av stor betydelse. En tydlig definition på begreppet god inomhusmiljö eller bra luftkvalité är svår att specificera, även om man vet att det finns ett flertal faktorer som påverkar den upplevda komforten och har inverkan på både människans hälsa och dess prestationsförmåga (Warfvinge & Dahlbom 2010). LÄS MER

 4. 4. Uttorkning av prefab betongbjälklag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Hansson; Christopher Spets; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stora problem med fukt i byggnader som kan relateras till så kallad byggfukt rapporteras årligen. Problematiken med tätt ytskikt på betong uppmärksammas i större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Fuktsäkra parallelltak - En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Oscar Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; Parallelltak; Wufi; Variabel ångbroms; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do that, it is important to avoid mould growth. LÄS MER