Sökning: "Relative Valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Relative Valuation.

 1. 1. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Savings and Low Interest Rates – Can Low Interest Rate Environments Change the Effects of Determinants of Savings?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nils Billgert; [2018]
  Nyckelord :interest; savings; substitution; income; wealth; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects of a low real interest rate environment on household savings. It specifically analyses whether there can be an increased importance of the income effect relative to the intertemporal consumption substitution effect and whether there can be an increased potency in the wealth effect of the stock market due to the financial assets substitution effect in this environment. LÄS MER

 3. 3. Markåtkomst vid sidan av befintlig väg : Åtgärdsförslag gällande siktröjning längs riksväg 25

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Isabell Nerman; [2018]
  Nyckelord :tree removal; land access; wildlife accidents; siktröjning; siktgallring; markåtkomst; viltolyckor;

  Sammanfattning : Siktröjning är en viltolycksförebyggande åtgärd som används för att skapa bättre siktförhållanden för trafikanter och djur genom att gallra träd och röja sly längs vägkanten. Förutom ökad sikt medför även åtgärden att vägen torkar upp snabbare eftersom att solstrålarna når vägen bättre när skymmande träd avlägsnas. LÄS MER

 4. 4. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

 5. 5. IPO Underpricing and tech valuation : An empirical study of the Swedish IPO market

  Master-uppsats, KTH/Nationalekonomi

  Författare :Dennis Berggren; [2017]
  Nyckelord :IPO Underpricing; Corporate Finance; Technology firms; Valuation;

  Sammanfattning : The closing price first day of trading has historically been found to exceed the offer price set in IPOs, implying that many issuing firms tend to leave money on the table in their IPO. This thesis examines the level of IPO underpricing in Sweden using unique data of IPO transactions on the largest Swedish stock exchanges during 2010-2016. LÄS MER