Sökning: "Relative support"

Visar resultat 1 - 5 av 701 uppsatser innehållade orden Relative support.

 1. 1. Diffusion of digital asset management systems in the Norwegian food and grocery market. A single case study of MyBrand Media

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maral Javadzadeh Tabatabaee; [2023-07-19]
  Nyckelord :Digital asset management; diffusion of innovation; technology acceptance model; the Norwegian food and grocery market; value; value proposition; perceived value;

  Sammanfattning : Digital asset management systems as a solution for managing digital content has been gaining attention over the last years and more IT providers are offering digital asset management systems to organizations. However, the decision to adopt this solution in a client-organization is influenced by many factors, making it a challenging and time taking process. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och konsekvenser av att närvara vid hjärt-lungräddning som anhörig : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josef Stjernberg; Linn Kälvegård; [2023]
  Nyckelord :Relatives; Cardiopulmonary resuscitation; Cardiac arrest; Experiences; Anhöriga; Hjärt- och lungräddning; Hjärtstopp; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år sker cirka 13 000 hjärtstopp i Sverige och det är en av de vanligaste dödsorsakerna internationellt sett. Vid hjärtstopp är hjärt- och lungräddning den främsta åtgärden för att rädda liv. En nyckelaspekt i detta är anhörigas upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Att bli gammal i ett främmande land. : En kvalitativ studie om äldre syriska invandrares perspektiv på åldrande och socialt stöd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ola Alkhatib; Emil Darwich; [2023]
  Nyckelord :Older Syrian migrants; Forms of care; Relative support; Migration; Integration; Hermeneutic; Maslows behavior hierarchy; Social exclusion; Filial piety.; Äldre syriska invandrare; Omsorgsformer; Anhörigstöd; Migration; Integration; Hermeneutik; Maslows behovshierarki; Social exklusion; Filial fromhet.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase understanding of how older Syrian migrants experience aging in Sweden as well as their perspective on needs related to aging and how these needs can be met. The empirical base of the study was eight semi-structured qualitative interviews. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenheter av att leva med en familjemedlem med Multipel skleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Larsson; Lovisa Buder; [2023]
  Nyckelord :care; experiences; multiple sclerosis; relatives; erfarenheter; multipel skleros; närstående; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet och orsakar större eller mindre funktionsnedsättningar hos den drabbade personen. Den närstående behöver känslomässigt, praktiskt och informativt stöd för att kunna hjälpa sin sjuka familjemedlem. LÄS MER

 5. 5. Naturvetenskapsundervisning i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares utgångspunkter i planering av ämnesinnehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Moa Hermansson; Kristin Enarsson; [2023]
  Nyckelord :child perspective; child´s perspective; documentation; natural science; planned teaching; barnperspektiv; barns perspektiv; dokumentation; naturvetenskap; planerad undervisning;

  Sammanfattning : The purpos of the present study is to, based on a thematic analysis, illustrate preschool teachers starting points in planning content in science teaching, including how children´s experiences are utilized and how they are challenged and stimulated through teaching. To acheve the purpose of this study, experiences from professional preschool teachers were collected through semistructured interviews. LÄS MER