Sökning: "Relative valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Relative valuation.

 1. 1. Småbolag på den svenska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om småbolagseffekten i kombination med andra investeringsstrategier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Alne; Mattias Hjelmberg; [2019]
  Nyckelord :Small firm effect; Momentum effect; EV EBITDA; Small firms; Investment strategies.; Småbolagseffekten; Momentumeffekten; EV EBITDA; Småbolag; Investeringsstrategier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med de flesta investeringar är att nå en hög avkastning till låg risk. Tidigare forskning har identifierat möjligheter till att överträffa marknaden vilket motsäger hypotesen om den effektiva marknaden. LÄS MER

 2. 2. Multiplar som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om bolag på Stockholmsbörsen mellan åren 2008- 2018

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Victoria Öhlin; Vanja Sakotic; [2019]
  Nyckelord :Investment strategy; multiples; relative valuation; efficient-market hypothesis; excess return; Investeringsstrategi; multiplar; relativvärdering; effektiva marknadshypotesen; överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika investeringsstrategier som investerare kan använda sig av, att investera i låga multiplar är en strategi som har studerats väl. Genom att använda sig av låga multiplar kan investerare finna undervärderade bolag som på sikt genererar en överavkastning gentemot marknaden. LÄS MER

 3. 3. Relative and Discounted Cash Flow Valuation on Swedish Listed Companies : How applicable are the methods to companies in different industries?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Otterberg; August Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :corporate finance; finance; valuation; discounted cash flow; multiples; relative valuation; free cash flow to firm;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to look at how the two widely used valuation approaches Free Cash Flow to Firm and Relative valuation can contribute to the explanation of market prices of shares. The study also aims to investigate if it is possible to find any significant differences between industries, while using the two valuation methods. LÄS MER

 4. 4. RIVolutionising Voluntary Disclosure: A Conceptual Study on the Value Relevance of Voluntary Disclosure for Listed Emerging Growth Companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Martina Fernanda Adriana Policastro; Maximilian Matheis; [2019]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; Residual income valuation; Value relevance; Listed Emerging Growth Companies;

  Sammanfattning : This study uses a mixed method approach to analyse how voluntary disclosure contributes to conceptually explain the valuation gap between fundamental accounting numbers and the stock market price for Listed Emerging Growth Companies (LEGCs). This is done by taking a deduced valuation model perspective using the Forecast Issues underlying the Residual Income Valuation model as a theoretical lens to analyse voluntary disclosure (Gray & Skogsvik, 2004). LÄS MER

 5. 5. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER