Sökning: "Relative valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Relative valuation.

 1. 1. Relative and Discounted Cash Flow Valuation on Swedish Listed Companies : How applicable are the methods to companies in different industries?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Otterberg; August Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :corporate finance; finance; valuation; discounted cash flow; multiples; relative valuation; free cash flow to firm;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to look at how the two widely used valuation approaches Free Cash Flow to Firm and Relative valuation can contribute to the explanation of market prices of shares. The study also aims to investigate if it is possible to find any significant differences between industries, while using the two valuation methods. LÄS MER

 2. 2. RIVolutionising Voluntary Disclosure: A Conceptual Study on the Value Relevance of Voluntary Disclosure for Listed Emerging Growth Companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Martina Fernanda Adriana Policastro; Maximilian Matheis; [2019]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; Residual income valuation; Value relevance; Listed Emerging Growth Companies;

  Sammanfattning : This study uses a mixed method approach to analyse how voluntary disclosure contributes to conceptually explain the valuation gap between fundamental accounting numbers and the stock market price for Listed Emerging Growth Companies (LEGCs). This is done by taking a deduced valuation model perspective using the Forecast Issues underlying the Residual Income Valuation model as a theoretical lens to analyse voluntary disclosure (Gray & Skogsvik, 2004). LÄS MER

 3. 3. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Savings and Low Interest Rates – Can Low Interest Rate Environments Change the Effects of Determinants of Savings?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nils Billgert; [2018]
  Nyckelord :interest; savings; substitution; income; wealth; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects of a low real interest rate environment on household savings. It specifically analyses whether there can be an increased importance of the income effect relative to the intertemporal consumption substitution effect and whether there can be an increased potency in the wealth effect of the stock market due to the financial assets substitution effect in this environment. LÄS MER

 5. 5. Markåtkomst vid sidan av befintlig väg : Åtgärdsförslag gällande siktröjning längs riksväg 25

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Isabell Nerman; [2018]
  Nyckelord :tree removal; land access; wildlife accidents; siktröjning; siktgallring; markåtkomst; viltolyckor;

  Sammanfattning : Siktröjning är en viltolycksförebyggande åtgärd som används för att skapa bättre siktförhållanden för trafikanter och djur genom att gallra träd och röja sly längs vägkanten. Förutom ökad sikt medför även åtgärden att vägen torkar upp snabbare eftersom att solstrålarna når vägen bättre när skymmande träd avlägsnas. LÄS MER