Sökning: "Relaxation"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade ordet Relaxation.

 1. 1. Consolidation and Forming of Aerospace Graded Composite Materials : An experimental study of prepreg characteristics

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Matilda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The topic of this project is an experimental study of prepreg characteristics, such as tack, consolidation and temperature sensitivity during forming. The aim has first been tounderstand how the material reacts during different manufacturing processes. LÄS MER

 2. 2. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anja Henningsson; [2019]
  Nyckelord :hotell och restaurang; sittplatser; uteservering; kvalitetskriterier; skydd; komfort; njutning; vistelseytor; offentlig miljö; grönska;

  Sammanfattning : Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010) Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. LÄS MER

 3. 3. Gå i cirklar : litteratur, läsning och identitet i bokcirklar för gymnasieelever

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Nikolina Nordin; [2019]
  Nyckelord :Reading circles; reading communities; literary envisionments; critical literacy; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master thesis in library and information science is centered around two reading circles taking place at the libraries of Swedish upper secondary schools. The aim of the thesis is to study how the participants (ages 16-18) in the reading circles reflect on their own reading practices and their identities as readers. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Using DMSO as a Cosolvent for Ligand Binding Studies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Biofysikalisk kemi

  Författare :Simon Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Galectins; Nuclear Magnetic Resonance; NMR; Biophysical Chemistry; Relaxation; CPMG; ITC; Biofysikalisk Kemi; Kärnmagnetisk resonans; Technology and Engineering; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : DMSO sees common application as a solvent for studies of synthetic molecules in biological systems, in fields such as drug design. Despite this, the possibility and nature of solvent interactions with both synthetic ligand and their target macromolecules is widely unexamined. LÄS MER

 5. 5. Single Channel Spectrum-based Speech Enhancement Using Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Wen-Fwu Tsai; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ability to communicate is fundamental to form a relationship, and it is anecessity for a well-functioning society. Since a major part of our daily communicationtakes place orally, the ability to perceive speech is important. LÄS MER