Sökning: "Reliabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 505 uppsatser innehållade ordet Reliabilitet.

 1. 1. RELIABILITET OCH VALIDITET I OLIKA MÄTNINGSMETODER FÖR MÄTNING AV SVÅRLÄKTA SÅR. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Behnaz Marandi; Jennifer Trigueros Cobos; [2024-01-29]
  Nyckelord :Sår; Svårläkta sår; Sjuksköterskor; Dokumentation; Datainsamling; Sårmätning; Sårmätningsmetod; Validitet; Reliabilitet; Linjär mätning; Planimetri-system; Digital bildbehandling; Tredimensionella metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår utgör ett globalt hälsoproblem och påverkar tusentals människor årligen. Sår kräver noggrann övervakning och behandling för att undvika allvarliga komplikationer. Det uppskattas att cirka 40 000 människor i Sverige har svårläkta sår. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan identitetsstatus och romantisk anknytning hos unga vuxna

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Sohl; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unga vuxnas psykiska ohälsa ökar samtidigt som deras känsla av sammanhang minskar i Sverige. Utöver förbättrade socioekonomiska förutsättningar, behövs fördjupade kunskaper om målgruppens psykologi och relationella fungerande för att samhället ska kunna erbjuda bättre stöd och behandling för denna målgrupp. LÄS MER

 3. 3. Stress och Känsla av Sammanhang : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Fannie Smith; Senait Sewit; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Syfte: Undersöka hur stress, kön och ålder påverkar studenters känsla av sammanhang vid åtta svenska högskolor/universitet. Målet är att fördjupa förståelsen kring interaktionen mellan dessa variabler samt få en tydligare uppfattning om hur stress påverkar studenters känsla av sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Språkinlärning i relation till fysisk lärmiljö : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Vallius; Selma Skog; [2024]
  Nyckelord :Visuella stimuli; fysiska lärmiljöer; språkinlärning; klassrum och grundskola;

  Sammanfattning : I tidigare forskning framgår det att den fysiska lärmiljön är avgörande för att bedriva en kvalitativ undervisning. En utmaning kan vara att hitta de optimala förutsättningarna för ett stimulerande klassrum som gynnar språkinlärningen. Språkinlärning ligger till grund för all kommande utbildning vilket gör ämnet högst relevant. LÄS MER

 5. 5. Common Factors i psykoterapi: Psykometrisk analys av ny mätskala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Helmersson; Mimmi Levander; [2024]
  Nyckelord :Common Factors; psykoterapi; skattningsskala; psykometri; Psychotherapy; Rating Scale; Psychometrics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Understanding what constitutes a positive outcome in psychotherapeutic treatment remains a challenge, whether attributed to Common Factors (CF) shared across therapies or specific therapeutic methods. The definition of CF varies and can be traced to all aspects of therapy, including patient and therapist factors and the process of change. LÄS MER