Sökning: "Religion and Youth"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Religion and Youth.

 1. 1. Kontroverser kring religion innanför murarna : En studie om hur kontroversiella frågor hanteras i samhällskunskaps- och religionskunskapsundervisning förlagd inom Sveriges statliga tvångsvård

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :John Broström; [2021]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religion; SiS; religionskunskap; samhällskunskap; skola; tvångsvård;

  Sammanfattning : This essay relates to the field of study which in an international context, since the 1970s has been termed controversial issues education. My essay deals with how controversial issues are handled within the teaching of social and religious studies at juvenile detention centres. The central questions are: 1. LÄS MER

 2. 2. Skolungdomars moraliska utveckling : En kvantitativ enkätstudie i ljuset av Carol Gilligans teori om moralisk utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Pia Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Moral development; Ethics; Care; Carol Gilligan; Youth;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how students in the ninth grade and the final year of the Swedish upper secondary school discuss and argue about ethical dilemmas. The purpose is to implement the study in light of Carol Gilligan’s theory of moral development. The study consists of four different questions to answer throughtout the essay. LÄS MER

 3. 3. Religiösa ungdomars identitetsskapande och positionering i skolan : En kvalitativ intervjustudie av fyra ungdomars religiösa identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Diana Antoon; [2020]
  Nyckelord :religion; identity; identity development; youth; religion education; family; society; religion; identitet; identitetsskapande; ungdomar; religionsundervisning; familj; samhälle.;

  Sammanfattning : Identity and identity formation affects all people in life. There has been done much research on what can develop human identity. There are also theories about how people develop their identity and which factors affect people's identity. The aim of this paper is to examine the factors that affect the identity of religious youth. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar vårdnadshavares val av förskola med religiös profil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Margreth Engfors; Betty Gradin; [2019]
  Nyckelord :Parents choice; religion; preschool; preunderstanding; life world; phenomenon; phenomenology; child and youth Studies.; Föräldrars val; religion; förskola; förförståelse; livsvärld; fenomen; fenomenologi; förskoledidaktik.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka 62 stycken vårdnadshavares beskrivning av hur de motiverar val av förskola med religiös profil utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Vår frågeställning är: Hur beskriver vårdnadshavarna sitt val av förskola? Hur beskriver vårdnadshavarna sina upplevelser av en förskola med religiös profil? Tillsammans med fenomenologi och begreppen fenomen, förförståelse och livsvärld så kom vi till resultatet att det var väldigt individbaserat men att det fanns flera sammanhängande teman. LÄS MER

 5. 5. Assessing the Relationship between Christian Congregations and Teenagers Infected with HIV as Infants: a Qualitative Study in KwaZulu-Natal, South Africa

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Marie Kristin Pauline Kalender; [2019]
  Nyckelord :HIV AIDS; teenagers; Christian; church; South Africa;

  Sammanfattning : Problem: With 20% being infected, South Africa still has the highest HIV prevalence worldwide, implying a large number of children being infected as infant over the past decades. Nowadays, many of these infants are in their teenage years. Little research has been conducted about those adolescents. LÄS MER