Sökning: "Religion filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Religion filosofi.

 1. 1. Musik, mening och Merleau-Ponty

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Edward Mokkila Granlund; [2020]
  Nyckelord :fenomenologi; Merleau-Ponty; mening; upplevelse; musik; Phenomenology of Perception;

  Sammanfattning : Är upplevelsen av musik meningsfull och på vilket sätt är det möjligt för ett musikstycke att gestalta en yttre värld? I denna uppsats undersöker jag lite kort vad inom musiken skulle kunna förstås som en mening. Genom att se till olika förhållanden av meningsfullhet och musikalisk upplevelse går det att förstå dess breda förklaringssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Emanations- och kausalitetslära i Dantes änglalogi : En forskningssammanställning över kosmologi och Dantes änglahierarki i Den Gudomliga Komedin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Lucas Drougge; [2020]
  Nyckelord :Dante; angelology; the divine comedy; aristotle; neo-platonism; the principle of causality; the process of emanation; cosmology; angels; paradise; paradiso; Dante; änglalogi; änglalära; aristoteles; neo-platonism; platon; kausalitetslära; emanationslära; den gudomliga komedin; änglar; paradiset; paradiso;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna uppsats är att skapa en översikt över hur modern forskning ser på den hierarkiska indelning av de kristna änglarna som Dante redogör för i Den Gudomliga Komedin, samt vad som ligger till grund för rangordningen. Dessutom analyseras sambandet mellan hierarkin och änglarnas kosmologiska funktioner och deras betydelse för upprätthållandet av världen. LÄS MER

 3. 3. "Swedenborgiansk Anarkism" : En politisk-teologisk studie om relationen mellan mystik teologi och politisk filosofi hos Ivan Aguéli

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan; Aguéli; swedenborgiansk; anarkism; politik; teologi; politisk-teologi; mysticism; hermeneutik; anarchism; politic; theology; political-theology; hermeneutics;

  Sammanfattning : In this essay, my aim is to investigate the correlation between the political philosophy and theology in the Swedish nineteenth century painter, activist, mystic and vagabond Ivan Aguéli. The study places itself in the field of political theology, where the question of, and in some cases the search for, a theological affirmation or neglection of political and social authority is being processed. LÄS MER

 4. 4. Problems and Possibilities with Non-Empirical Assessment of Scientific Theories : An Analysis of the Argument Given by Richard Dawid

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Anton Skott; [2020]
  Nyckelord :non-empirical assessment; non-empirical confirmation; theory evaluation; theory justification; scientific method;

  Sammanfattning : This essay examines the argument given by Richard Dawid (2013, 2019) for the viability of non-empirical assessment of scientific theories. Dawid's argument is supposed to show that trust in a scientific theory can be justified without any direct empirical testing of the theory. LÄS MER

 5. 5. Fascism och andlighet : Julius Evolas idéer hos svensk extremhöger idag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Lundin; [2020]
  Nyckelord :andlighet; antifeminism; antimodernism; cyklisk tidsuppfattning; fascism; filosofi; Julius Evola; lineär tidsuppfattning; nationalism; politik; rasideologi; religion; radikal traditionalism; religion; svensk högerextremism.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tre valda huvudspår i Julius Evolas (1898–1974) andliga och filosofiska tankevärld som går att återfinna hos svensk extremhöger idag. De valda huvudspåren handlar om strävan efter en återgång till en andlig världsbild istället för materialism, en naturlig social hierarki istället för en konstgjord baserad på materiella tillgångar – och kvinnor och män i den heliga hierarkiska ordningen. LÄS MER