Sökning: "Religionsämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Religionsämnet.

 1. 1. ”Det som är nära, och det som är det stora” : En kvalitativ studie om hur lärare upplever livsfrågeundervisning i religionskunskap i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Rosander; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; existentiella frågor; undervisning; erfarenheter; religionskunskap; 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram hur lärare undervisar om livsfrågor i religionskunskapen för årskurs 4-6 samt om och vilka svårigheter och utmaningar de möter i den undervisningen. Frågeställningarna i studien är följande: Vilka metoder och strategier använder lärare sig av i livsfrågeundervisningen i årskurs 4-6? Vilka erfarenheter har lärarna från livsfrågeundervisningen i religionskunskapen. LÄS MER

 2. 2. Sekt eller samfund? Läroböckers skildringar av Jehovas vittnen : En komparativ och kvalitativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Hanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; nyreligiös rörelse; läromedelsanalys; Jonas Otterbeck;

  Sammanfattning : Hur religion och andra livsåskådningar framställs i läroböcker är ett nödvändigt fält att vetenskapligt forska om. Vi lever i ett digitaliserat samhälle och kontinuerligt emottar ny information; sålunda har religionsämnet tillfallit att bli ett ytterst relevant läroämne. LÄS MER

 3. 3. Att Googla till upplysning : En analys av hur buddhismen framställs på webbsidorna NE.se, SO-rummet och Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Dong Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Buddhism; wikipedia; nationalencyklopedin; so-rummet; internet; framställning;

  Sammanfattning : Studier visar att allt fler elever använder internet för informationssökning till sina studier. En del webbsidor som SO-rummet och Nationalencyklopedin.se (NE.se) har som grund att vara komplement till läromedel i undervisningen, andra webbsidor som Wikipedia (svenska versionen) har som mål att endast förmedla kunskap. LÄS MER

 4. 4. Har miljön en plats i religionsämnet? : En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på miljöfrågoroch hållbarhet i gymnasial religionsundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Christoffer Fryklund; [2020]
  Nyckelord :Religionskunskap; undervisning; miljö; hållbarhet; etik;

  Sammanfattning : Inom svensk skola har under de senaste decennierna mer plats givits åt att uppmärksamma den miljöförstöring som numera ständigt omger oss. Många forskare menar att denna problematik verkar starkt under människans etiska förhållande gentemot oss själva och naturen. LÄS MER

 5. 5. Ett nytt digitalt didaktiskt verktyg för religionsundervisningen : En studie om hur Elder Scrolls IV: Oblivion och andra dataspel kan hjälpa lärare att öka elevernas intresse för religionsämnet genom att bryta ner förutfattade åsikter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Björn Brox; [2019]
  Nyckelord :Teaching tool; Lärarverktyg;

  Sammanfattning : In recent years studies have shown students interest in school has dropped as they mainly see the subjects being taught or their content to be irrelevant or hard to relate to. This essay explores how using computer games, specifically Elder Scrolls IV: Oblivion, as a teaching tool can help increase students overall interest in the subject of religious education which should facilitate more learning. LÄS MER