Sökning: "Religionsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet Religionsdidaktik.

 1. 1. Mellan raderna - En kunskapsöversikt om synen på islam i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Odh; Emma Jacobsson; [2024]
  Nyckelord :Religious education; textbook; School textbooks; Islam textbooks; Läromedelsanalys; läromedel religion; islam; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : This essay aims at examine the existing research on textbook analysis of Islamic studies in Swedish religious education (Religionskunskap) and the consequences this may have on education about Islam. The research questions this essay intends to answer are; How is Islam presented in different teaching materials according to previous research?, How are women in Islam portrayed in teaching materials according to previous research? and, What are the consequences of this portrayal of Islam according to previous research?. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med Islamundervisning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Aya Borchalli; Ahmad Safwan; [2024]
  Nyckelord :islam in Swedish textbooks; Islamofobi; religionsdidaktik; utmaningar; religionskunskap klassrum; islamundervisning; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att analysera undervisningen om islam i svenska skolor, baserat påtidigare studier, med särskilt fokus på pedagogiska utmaningar och missuppfattningar omislam bland lärare och elever. Forskningen inkluderar olika akademiska studier och rapportersom belyser utbildningens komplexitet i att undervisa islam. LÄS MER

 3. 3. Religiös mångfald och didaktiska strategier i religionskunskapsklassrum : En kvalitativ undersökning i religionsdidaktik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Empirisk-praktiska studier av religion och teologi

  Författare :Elin Tofters; [2024]
  Nyckelord :Didaktik; religionsundervisning; religiös mångfald; högstadielärare; religionslärares öppenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur representeras islam i SO puls boken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malak Dawood; [2023]
  Nyckelord :religionsdidaktik; läromedelsanalys; islam; religionsundervisning; representation; mångkulturalism;

  Sammanfattning : Representation av ett läromedel har stor betydese för hur kunskapen förmedlas till våra elever, det är därför det är viktigt att ge en allsidig kunskap och inte ensidig. I de samhällsorienterade ämnena har jag valt att fokusera specifikt på religionsämnet eftersom innehållet och informationen i de religiösa böckerna i svenska skolor kan skapa missvisning. LÄS MER

 5. 5. Fröken, måste jag tro på gud? : En kvalitativ studie om F-3 lärares religionsundervisning i skolan utifrån lärares uppfattning om elevers livsfrågor och religion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Ed; Angelika Pelise; [2023]
  Nyckelord :livsfrågor; religionsundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att undersöka hur F-3 lärare tillämpar läroplanen för sin undervisning i religion och på vilket sätt de inkluderar elevers livsfrågor i undervisningen. Genom intervjuer med lärare för årskurs F-3 har vi samlat in material för vår studie. Resultatet visar att elever har frågor gällande livet och religion. LÄS MER