Sökning: "Religious education"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade orden Religious education.

 1. 1. Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap - genom linsen Religion och Livsfrågor, tidsskrift publicerad av Föreningen Lärare i Religionskunskap 1967-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rebecca Lindgren; [2020-06-22]
  Nyckelord :religionskunskap; religious literacy; world religions paradigm; kursplaner; läroplansreform; lgr80; lgr11; lpf94; gy11; religiös literacitet; världsreligionsparadigmet; religious education; lgr94;

  Sammanfattning : This study analyses the Religious studies subject in Sweden based on discussions held between 1979-1982, 1993-1996 and 2010-2013 in the publication Religion och Livsfrågor, published by Föreningen Lärare i Religionskunskap, an organization for teachers in the subject ReligiousStudies in Swedish schools. The study inquires about the role religious education plays in the Swedish school system, how it is justified, what knowledge and abilities are of importance and how the subject contributes to the nurturing of democratic citizens. LÄS MER

 2. 2. PARENTAL EXPERIENCES OF RAISING A CHILD WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER IN GHANA A case study research analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eugenia Allotey; [2020-01-22]
  Nyckelord :Autism; Case study; Parental experiences; Ghana;

  Sammanfattning : Aim: This study explores parental experiences of raising a child with Autism SpectrumDisorder (ASD) in Ghana. It investigates parental stress, stigma, access to educationfor children with ASD and coping strategies employed by parents to manage thesituation. LÄS MER

 3. 3. Levd religion i religionsundervisningen : En diskursanalys av lärares formuleringar om representation i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Andreas Park; [2020]
  Nyckelord :Religion; religious education; lived religion; teaching methods; Swedish; teacher interviews;

  Sammanfattning : Today we live in a world that can be called a global society since people more than ever before move across nations. The Swedish curriculum for secondary school emphasizes this change and places a higher demand on the education to learn the ability to live within cultural diversity. LÄS MER

 4. 4. ”Det som är nära, och det som är det stora” : En kvalitativ studie om hur lärare upplever livsfrågeundervisning i religionskunskap i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Rosander; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; existentiella frågor; undervisning; erfarenheter; religionskunskap; 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram hur lärare undervisar om livsfrågor i religionskunskapen för årskurs 4-6 samt om och vilka svårigheter och utmaningar de möter i den undervisningen. Frågeställningarna i studien är följande: Vilka metoder och strategier använder lärare sig av i livsfrågeundervisningen i årskurs 4-6? Vilka erfarenheter har lärarna från livsfrågeundervisningen i religionskunskapen. LÄS MER

 5. 5. Vad kan förbättras i religionsundervisningen? : En studie om gymnasieelevers uppfattning om religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Janette Seryani; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; förbättringsförslag; gymnasiet; religionsundervisning och religionskunskap.;

  Sammanfattning : This study is based on qualitative interviews with high school students. The purpose of this study was to find out what possible improvement suggestions the interviewed students had about the teaching of religion. According to some researchers, some of the problems lie in the textbooks that students read. LÄS MER