Sökning: "Remanufacturing"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Remanufacturing.

 1. 1. Remanufacturing business model experimentation in fashion and textiles : Learnings from a pilot project.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Hoehn; Laetitia Muriel Herzog; [2019]
  Nyckelord :Business Model Experimentation; Business Model Innovation; Circularity; Remanufacturing; Value Theory;

  Sammanfattning : Adapting a circular system through business model experimentation can generate profit and sustainable growth for fashion firms. Business model experimentation explores novel opportunities to be at the forefront of transforming existing markets. LÄS MER

 2. 2. Återvinning och återtillverkning inom den svenska stålindustrin

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Daniela Andersson; Anna Granhed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska stålindustrin står idag inför flera utmaningar. Den ökade globala konkurrensen och de pågående klimatförändringarna ställer nya krav på industrin och på vad som krävs för att bibehålla en konkurrenskraftig produktion. LÄS MER

 3. 3. Remanufacturing towards a circular economy : the practitioners' perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Gunnebrink; [2019]
  Nyckelord :Remanufacturing; Circular business models; Challenges; The enabling conditions; Supply chain management; Practitioners perspective; Sustainability;

  Sammanfattning : The fashion industry has for several years been driven by fast cycles of cheap industrial mass production and unsustainable consumption. At the same time the burden on the environment has been significant. New business models to prevent the environmental impact have therefore been developed, and circular business models have gained interest. LÄS MER

 4. 4. Exploring EV Battery Secondary Life Business models and Reverse Logistic perspectives

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felix Vu; Melanie Rahic; [2019]
  Nyckelord :Battery pack; Battery secondary use; Business model; Reverse logistic; ESS; Remanufacturing; Battery repurposing; re-use; Battery second life economic analysis;

  Sammanfattning :  In connection to the increasing awareness of vehicles and its impact on the environment, the interest in the electric vehicle market has shown a significant growth in the recent years. According to forecasts, it is also projected to increase further in the future. LÄS MER

 5. 5. Economic Potential for Remanufacturing of Robotic Lawn Mowers with an Existent Forward Supply Chain : A case study on Husqvarna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Gustav Johansson; Johan Vogt Duberg; [2019]
  Nyckelord :remanufacturing; economic evaluation; production system; facility location; closed-loop supply chain;

  Sammanfattning : This project investigates how remanufacturing of robotic lawn mowers can be incorporated into an existent forward supply chain. The project is conducted as a single case study on Husqvarna where an interview study and a literature study provide the empirical data and theory, respectively. LÄS MER