Sökning: "Remote sensing"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden Remote sensing.

 1. 1. Eoliska avlagringar och vindriktningar under holocen i och kring Store Mosse, södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Tim Bjermo; [2019]
  Nyckelord :Store Mosse; optiskt stimulerad luminiscens OSL ; kvartsdatering; flygsand; eoliska dyner; holocen; fjärranalys; LiDAR; optically stimualted luminiscence OSL ; quartz dating; aeolian sand; aeolian dunes; Holocene; remote sensing.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eoliska sanddyner är en sällan undersökt resurs ur ett paleoklimatperspektiv. Genom att undersöka dynernas geomorfologi och strukturer kan de klassificeras som olika dyntyper. Eoliska sanddyner kräver speciella omständigheter och förutsättningar för att bildas och agerar värdefulla klimatarkiv för de tidperioder då de avsatts. LÄS MER

 2. 2. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alicja Miodonska; [2019]
  Nyckelord :remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. LÄS MER

 3. 3. Remote sensing based analysis of linkages between urban green space dynamics and social-economic factors : a case study in Malmö, Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Yixin Zhang; [2019]
  Nyckelord :UGS; population; CIR area; Urban expansion; sustainable; social-economic factors; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The global rapid growing urban inhabitants and urbanization promotes a conflict with natural resources conservation, sustainable urban structure establishment, and urban expansion. Urban green space (UGS) plays an essential role in sustainable communities, human health promotion, and economic development, however, is gradually replaced by the basic infrastructures in the context of densification strategy for urban expansion. LÄS MER

 4. 4. Humanitarian Satellites : a remote sensing approach to built-up area estimation in refugee camps

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Riccardo Biella; [2019]
  Nyckelord :Remote Sensing; Humaitarian; Sentinel 2; Built-Up Area Estimation; IBI; NDBI; Digitization; Time Series; Earth and Environmental Sciences; Science General;

  Sammanfattning : The determination of the built-up area of a refugee camp is an important task as it can be used for estimating the population. While high resolution satellite imagery can be costly, since 2015 Sentinel-2 data has become available through the European Space Agency. Sentinel-2 offers 10 m resolution images with frequents updates. LÄS MER

 5. 5. Vegetation phenology derived using the plant phenology index and the normalized difference vegetation index for the Balkan peninsula, south-eastern Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Aleksandra Ivanova; [2019]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; phenology; vegetation; climate change; remote sensing; plant phenology index; PPI; timesat; Balkan peninsula; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study analyses the performance of the satellite derived Plant Phenology Index (PPI) against the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for estimating start of season (SOS) and end of season (EOS) of vegetation growth in part of the Balkan Peninsula, Southeastern Europe (2000 – 2016). Results revealed that PPI and NDVI differ considerably; SOS and EOS may diverge by more than one month between the two indices. LÄS MER