Sökning: "Renée Magnusson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Renée Magnusson.

 1. 1. Följsamhet till ögonbottenscreening vid diabetes : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Magnusson; Reneè Roos; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Diabetic retinopathy; Retinal screening; Compliance; Patient experience; Diabetes Mellitus; Diabetesretinopati; Ögonbottenscreening; Följsamhet; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en sjukdom med potentiellt allvarliga konsekvenser som drabbar ett ökande antal människor runt om i världen. En av de ögonkomplikationer som kan drabba diabetiker är diabetesretinopati. LÄS MER

 2. 2. Svårläkta sår: mer än omläggningar : En kvalitativ enkätstudie om distriktssköterskans erfarenheter av den äldre patientens levnadsvanor i samband med sårläkning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Enarsson; Renée Magnusson; [2020]
  Nyckelord :district nurse; wound care; lifestyle; primary health care; home health care; distriktssköterska; sårvård; levnadsvanor; primärvård; kommunal hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sårbehandling är en del av distriktssköterskans dagliga arbetsuppgifter, en uppgift som ofta är tidskrävande. Fokus läggs ofta på att hitta rätt förband och omläggningsintervall. Patientens levnadsvanor påverkar sårläkningsprocessen. Genom en helhetssyn och ett samarbete med patienten kan sårläkningen underlättas. LÄS MER