Sökning: "Renata Tsagova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Renata Tsagova.

  1. 1. En annorlunda barndom : En litteraturstudie om barns upplevelser och erfarenheter av att växa upp med föräldrar som brister i omsorgsförmåga

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Petra Swee; Renata Tsagova; [2012]
    Nyckelord :negative parenting; parental ability; children´s fundamental needs; omsorgssvikt; föräldraförmåga; barns grundläggande behov;

    Sammanfattning : Av olika anledningar klarar inte alla föräldrar av att tillgodose sina barns behov vilket kan påverka barnen och deras utveckling negativt. För att få barnets perspektiv på hur det är att växa upp under sådana förhållanden genomför vi denna studie med syftet att få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara för ett barn att växa upp i en familj där föräldrar av olika anledningar brister i sin omsorgsförmåga. LÄS MER