Sökning: "Rent gap theory"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Rent gap theory.

 1. 1. The rent negotiation process and retail rents : The gap between retail and real estate owners in a transforming market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Filip Gyllenberg; Johan Koppfeldt; [2020]
  Nyckelord :Rent negotiation; Retail; E-commerce; Anchoring; Rational expectations; E-handel; Anchoring; Rationella förväntningar;

  Sammanfattning : This study aims to examine what factors retailers and real estate owners deem important in the process of determining expected rent levels in today's climate within retail where e-commerce is growing at a quick pace. The elements of the research questions stand on the foundation of the theory of rational expectations as well as the theory of anchoring. LÄS MER

 2. 2. Customer perceptions of equipment rental : services for a circular economy

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ellinor Berg; [2020]
  Nyckelord :green products attributes; practices; renting vs buying; servicification; sharing-ecocnomy; social practice theory; use-oriented services; användarorienterade tjänster; delningsekonomi; gröna produktegenskaper; hyra vs köpa; tjänstefiering;

  Sammanfattning : Sustainability, consumption, and management of finite resources has become a global topic of discussion. Circular economy [CE] is presented in FN´s global goals agenda 2030 as an alternative model of consumption and a solution to move away from unsustainable development. LÄS MER

 3. 3. A Gentrification Story

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Emre Erol; [2018]
  Nyckelord :Gentrification; Hong Kong; Rent Gap Theory; Financialisaton; Public Commons; Social Sciences;

  Sammanfattning : The housing question has been a core societal issue for centuries. Since Engels (1988) intervened in the debate in 1872, housing has become increasingly central as a commodity in financialised capitalism. LÄS MER

 4. 4. Företagarnas syn på revisorn : en kvantitativ studie om hur företagarna mottar revisorns tjänst och personliga egenskaper i Östra Göinge kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Frida Persson; [2017]
  Nyckelord :förväntningsgap; tillit; procent; servqual-modellen; service;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ibland kan företagare behöva hjälp med sina räkenskaper och tvingas därmed lita på en ibland okänd person (revisorn). Företagaren köper en tjänst men hur känner han inför service och tillit till någon okänd? Syfte: Syftet med arbetet är att ta reda på hur företagarna i Östra Göinge kommun känner inför den service de mottar från sin revisor samt identifiera förväntningsgap. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom ställverksbranschen : En fallstudie rörande digitalisering med utgångspunkt i företagsrelationer och organisatorisk förändring.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Welin Brook; Michael Johansson; [2017]
  Nyckelord :Digitization; digitizing; business relations; business network; organizational change; switchgear industry; panel builder; business processes; Digitalisering; företagsrelationer; företagsnätverk; organisatorisk förändring; ställverksbranschen; panelbyggare; affärsprocesser;

  Sammanfattning : Denna fallstudie har genomförts på uppdrag av ABB Electrification Products (ABB EP) och syftar till att undersöka digitaliseringens inverkan på affärsprocesser bland kunder verksamma inom ställverksbranschen. Målet är att tillhandahålla ABB EP en rekommendation på åtgärder vilka kan förenkla dess kunders digitala övergång rent generellt och implementeringen av ABB EP:s digitala verktyg och system mer specifikt. LÄS MER