Sökning: "Rental values"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Rental values.

 1. 1. The Effects of E-commerce on Retail Property Values : A study about how the growth of e-commerce affects property values in the retail real estate sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Charlotte Lund; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; retail; real estate; property valuation; Property values; omni-channel retailing; E-handel; detaljhandel; fastighetsvärdering; fastighetsvärden; multikanaler;

  Sammanfattning : With new ways of shopping, it could be assumed that not all actors within the retail sector will come out as winners. As the growth of e-commerce has been continuously rapid over many years, there is evidence for physical retailers suffering of sales losses. LÄS MER

 2. 2. Ett ägande till varje pris: En studie om fenomenet bostadskarriär och hur det förhåller sig till två nya typer av bostadsprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Markus Melin; Ib Rosvall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fenomenet bostadskarriär är alltmer förekommande i dagens bostadsdiskussion. Problemet är att begreppet saknar en tydlig mening och innebörd – när fenomenet definieras verkar det röra alla boendeformer, och kopplas till att man anpassar sitt boende efter livssituation. LÄS MER

 3. 3. FACTORS DRIVING OFFICE RENTAL PRICE DIFFERENCES BETWEEN STOCKHOLM AND GOTHENBURG BUSINESS DISTRICTS

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Albert Hobohm; Peter Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; industrial management and engineering; multiple linear regression; real estate; Statistik; tillämpad matematik; industriell ekonomi; multipel regressionsanalys; fastigheter;

  Sammanfattning : This report investigates what the main price drivers are for commercial real estate rentals in Stockholm and Gothenburg. The mathematical method applied in this thesis is multiple linear regression and statistical analysis. The models are built from data provided by Datscha, a commercial market information provider. LÄS MER

 4. 4. Dynamics of the German housing market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tanina Chabani; [2019-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the development of German housing prices in light of the recent price increase of approximately 27% since 2010. Following an asset price approach, the actual rent-price ratio is compared to a ratio that will be calculated based on fundamental values which, according to theory, explain housing prices. LÄS MER

 5. 5. Förädling av hamnområde

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl-Fredrik Beijer; Erik Svenstrup; [2019]
  Nyckelord :Land development; harbour; performance; real estate; land acquisition; market analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I flera havsnära kommuner finns attraktiv mark med vattennära och central lokalisering som utnyttjas ineffektivt. Hur kan man ta tillvara på denna mark och hur har tidigare exploateringar genomförts? Utgångspunkten för studien var att hitta en bättre användning för mark i hamnområden vilket födde exjobbsidén. LÄS MER