Sökning: "Reparation"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet Reparation.

 1. 1. Bindningsstyrka mellan komposit och porslin för metallkeramik med förbehandling av olika  reparationssystem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Linnea Liljenborg; Ghinwah Chaaban; [2021]
  Nyckelord :Adhesive resin; bonding strength; composite material; metal-ceramics; porcelain repair system; Adhesiv resin; bindningsstyrka; kompositmaterial; metallkeramik; reparationssystem.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande in-vitro studie är att undersöka olika kompositbaserade reparationssystem och dess bindningsstyrka till porslin för metallkeramiska konstruktioner. Material och metod: Metallstavar tillverkades via CAD/CAM i CoCr (5.0x5.0x15. LÄS MER

 2. 2. Reparera eller konsumera? - En svensk strategi för en ökad andel reparationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefina Almén; [2021]
  Nyckelord :repair; circular economy; policy; strategy; EU; Sweden; US; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the use of resources, as well as to minimize the effluents of carbon dioxide; we need to use our products for a longer time. Repairs makes that possible and is considered a key strategy to move towards a more circular economy (CE). LÄS MER

 3. 3. Contributions to the usability of Sorald for repairing static analysis violations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henry Luong Phu; [2021]
  Nyckelord :Software quality; static analysis; rule violation; automated repair; Kvalitetssäkring; statiskt analys; regelbrott; automatisk reparation;

  Sammanfattning : Automated static analysis tools are important in modern software quality assurance. These tools scan the input source or binary code for a set of rules to detect functional or maintainability problems and then warn developers about the found rule violations. LÄS MER

 4. 4. Design And Race: "African Design" In The Shadow Of Modernity

  Magister-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Kibandu Pello-Esso; [2021]
  Nyckelord :race; spatial design; diaspora; decoloniality; planetarian habitability; modernity; reparation;

  Sammanfattning : To explore the question of how race and design are related, I have developed a set of analysis strategies, involving props that are investigating objecthood and subjectivity. I use prototyping techniques and sketching in full scale. LÄS MER

 5. 5. Analys av sedimentackumulation i våtmarker i Rååns avrinningsområde och undersökning av våtmarkernas renoveringsbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lumsén; [2021]
  Nyckelord :Constructed wetlands; sedimentation; maintenance needs; Anlagda våtmarker; sedimentation; renoveringsåtgärder;

  Sammanfattning : Inom Rååns avrinningsområde, som är beläget i kommunerna Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv, har anläggning av våtmarker pågått sedan 1990-talet. De anlagda våtmarkerna syftar till att minska näringsförlusterna från omkringliggande jordbruksmarker till vattendrag och gynna den biologiska mångfalden. LÄS MER