Sökning: "Reporting obligations"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Reporting obligations.

 1. 1. “Mitt ansvar är ju naturligtvis mot familjen men i huvudsak mot barnet, att se till barnets bästa” En kvalitativ studie gällande anmälningsplikt hos förskollärare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba Lundqvist; Julia Pärli; [2020]
  Nyckelord :Reporting obligations; the social services law notification obligation; report of concern in preschools; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to insufficient knowledge on preschool teacher reporting obligations, studies show that fewer reports are made regarding children that might need help. The aim of the study was to illustrate how preschool teachers interpret and apply the law on reporting obligations in preschool activities and to illustrate the collaboration between preschool and social services. LÄS MER

 2. 2. Anmälningsplikten 14:1 SoL - Utmaningar och etiska överväganden vid processen av en orosanmälan- yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Siv Ljunggren; Ernisa Bilal; [2020]
  Nyckelord :social services; lack of report; youths; ethical challenges; difficulties; professionals;

  Sammanfattning : This study examines the convoluted challenges of different professions and their duty to report to Social Services if suspicion or knowledge of a child being in physical or mental danger occurs. In Sweden this is regulated by the law 14:1 SoL that requires personnel in their work with minors to report the slightest concern of danger without any circumstances. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL - vilket ansvar har styrelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbart företagande; Hållbarhetsrapportering; Aktiebolagsrätt; Bolagsstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of 2016, Swedish companies of a certain size are obliged to prepare a sustainability report with information relating to the companies' work on sustainability. This essay describes the regulations in the Annual Accounts Act (ÅRL) on sustainability reporting for companies of a certain size as a result of EU Directive 2014/95/EU. LÄS MER

 4. 4. Bråk eller brott? Polisanmälningar mot barn i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andrea Pilotti; Jon Teljemo; [2019]
  Nyckelord :children; collaboration; police; police report; school; self-identification; social services;

  Sammanfattning : This study explores attitudes of the professions that are involved in the process when children in primary school are reported to the police. The empirical material is based on interviews performed with police officers, social workers, a school counselor and a teacher. We applied two theories in our result and analysis. LÄS MER

 5. 5. Mandatory Disclosure Rules - En analys av SOU 2018:91

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Gullberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; skatteförfarandelagen; swedish tax procedures act; aggressiv skatteplanering; aggressive tax planning; DAC 6; BEPS; mandatory disclosure rules; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förslaget att införa en ny form av uppgiftsskyldighet, Mandatory Disclosure Rules, i skatteförfarandelagen. Förslaget består dels av en implementering av EU-direktivet DAC 6, dels av en inhemsk reglering som saknar motsvarighet i DAC 6. LÄS MER