Sökning: "Representationen av kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Representationen av kvinnor.

 1. 1. “VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA” - En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Lindén; Louise Lindkvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :VeckoRevyn; normer; normbrytande; representation; Size Hero;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj "Size Hero". LÄS MER

 2. 2. "Nobody´s equal ´til everybody´s equal" - En kvantitativ innehålls- och trendanalys av IKEA Sveriges kundkataloger mellan 1999 och 2019, utifrån ett inkluderingsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexander Teame; William Turner; [2019-02-07]
  Nyckelord :Reklam; Identitetsgrupper; IKEA Sverige; Mångfald; Inkluderande kommunikation; Bildkommunikation; Normkritik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka frekvensen av representation av identitetsgrupper i IKEAs kundkataloger utifrån ett inkluderande perspektiv.Teori: Representation, Strategisk kommunikation, Bildanalys, NormkritikMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: IKEAs kundkataloger från år 1999, 2004, 2009, 2014 och 2019Resultat: Resultatet visar att frekvensen av representation av olika identitetsgrupper, utifrån ett inkluderande perspektiv, är något varierande. LÄS MER

 3. 3. Representation av etnisk bakgrund inom lokaljournalistiken : En jämförande studie mellan åren 2000 och 2018 i representation av utomeuropeisk bakgrund i Helsingborgs Dagblad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Desirée Persson; [2019]
  Nyckelord :Representation; etnisk bakgrund; lokaljournalistik; Helsingborg; socioekonomisk bakgrund; Helsingborgs Dagblad; nyheter; Stuart Hall;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur etnisk bakgrund, med fokus på utomeuropeisk bakgrund och klass, representerades i Helsingborgs Dagblad jämfört med befolkningssammansättningen i Helsingborgs kommun under åren 2000 och 2018. Frågeställningarna utgick från vilka aktörer, geografiska områden och ämnen som tidningen rapporterade om för att visa eventuella skillnader eller likheter mellan åren. LÄS MER

 4. 4. "Kvinnor som jobbar för kvinnor" : En representationsanalys av Gina Tricots Instagramkonto

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Izabelle Nilsson Wester; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur genus, etnicitet och kropp representeras och görs i ett fåtal utvalda bilder från Gina Tricots Instagramkonto. Jag kunde vid en första anblick ana vilka kroppar som har mest utrymme på detta konto: den feminina, vita och smala kroppen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig och manlig representation i historieläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Löfving; Victor Sellberg; [2019]
  Nyckelord :Genus; Historia; Jämställdhet; Kvinnor; Läromedel; Skola; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka forskning om kvinnors och mäns representation i historieläromedel. Vår frågeställning är: Vad säger forskningen om representationen av kvinnor och män inom historieläromedlen? Vi har sökt i olika databaser för att hitta framförallt forskningsbaserade artiklar, böcker och rapporter för att finna svar på vår frågeställning. LÄS MER