Sökning: "Representationsanalys"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Representationsanalys.

 1. 1. "Är man tjej får man tji, sa Anne-Marie" : - En kvalitativ hermeneutisk representationsanalys om hur genus har porträtterats i den progressiva musikrörelsen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Oskar Göbel; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I skrivande stund rör många samhällspolitiska frågor hur jämställdhet porträtteras och behandlas i Sverige. Detta har uppmärksammats främst på grund av den internationella Metoo-rörelse som tog fart under hösten 2017. Denna rörelse kan ses som en modern kvinnorörelse för jämställdhet i samhället. LÄS MER

 2. 2. Den kvinnliga hjälten i Marvel : En representationsanalys av kvinnorna i Agent Carter, Iron Man och Thor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Kristiansson; [2016]
  Nyckelord :Filmvetenskap; feminism; marvel; representation; Agent Carter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När klockan är 22 tystnar musiken - Svensk kultur i läromedel för SFI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabet Wahlin; [2012]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Representation; SFI-undervisning; Svensk kultur; Symboliskt kapital;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag ett antal läromedel avsedda att användas inom SFIundervisning. Metoden jag använder är representationsanalys och teoretiskt används Pierre Bourdieus begrepp symboliskt kapital och habitus. LÄS MER

 4. 4. Moderskapets gränsvakt? : En semiotisk analys av förhandlingar om det goda moderskapet i reality-tv-serien Ensam mamma söker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Stina Wernstedt; [2012]
  Nyckelord :Moderskap; moderskapsrepresentation; Ensam mamma söker; reality-tv; tvåsamhet; funktion; heteronormativitet; queerteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar moderskapsrepresentationer i det svenska reality-tv-programmet Ensam mamma söker. Syftet är att belysa hur diskurser om moderskap förhandlas genom dessa representationer. LÄS MER