Sökning: "Representative Concentration Pathways"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Representative Concentration Pathways.

 1. 1. Climate Change and Precipitation Variability Influence on the Greenland Ice Sheet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jennie Olsson; [2018]
  Nyckelord :Physics; Ice Sheet; Surface Mass Balance; SMB; Representative Concentration Pathways; RCP; Climate Change; Greenland; Precipitation; Precipitation Variability; Glaciers; Glacier; Meteorology; Greenhouse Effect; Greenhouse Gas; Future Climate; Climate; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Climate changes have a large impact on precipitation patterns and precipitation variability change. With this in mind, precipitation over Greenland is studied. This is done for present day precipitation model data from 1991-2010 compared to future model simulations of precipitation for 2081-2100. LÄS MER

 2. 2. Modeling response of glacier discharge to future climate change, Gacier No.1, Ürümqi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Shi Jieying; [2018]
  Nyckelord :sustainable development; climate change; glacier; discharge model; water supply;

  Sammanfattning : Glaciers are known to be prone to climate change. The Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China, has approximately 20,000 glaciers, which accounts for half number of glaciers in China. LÄS MER

 3. 3. Effects of climate change on potential geographical distribution of Prunus africana (African cherry) in the Eastern Arc Mountain Forests of Tanzania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Richard Giliba; [2018]
  Nyckelord :cchange; species distribution; range shift; suitable habitats; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to model the impacts of climate change on potential geographical distribution of Prunus africana in the Eastern Arc Mountains of Tanzania. Maximum Entropy modelling was used to construct species distribution maps for P. LÄS MER

 4. 4. Klimatförändringars påverkan på tromber i USA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Tornadoes; atmospheric parameters; RCP-scenarios; Tromber; atmosfärsparametrar; RCP-scenarier;

  Sammanfattning : A tornado is a violent rotating column of air hanging from the cloud base of a thunderstorm. They occur most frequently in the United States, about 1000 tornadoes every year, but they can also take place in other parts of the world.For a tornado to arise the atmosphere has to be in a specific state. LÄS MER

 5. 5. Sveriges framtida vinterklimat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Adam von Kraemer; [2015]
  Nyckelord :Meteorology; climatology; winter; future; Meteorologi; klimatologi; vinter; framtid;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras hur vinterklimatet i Sverige kommer att skilja sig åt mellan perioderna 2071-2100 och 1971-2000, med avseende på parametrarna temperatur, nederbörd, vind, snödjup och snöutbredning. Klimatmodelldata (CORDEX) i upplösningen 12. LÄS MER