Sökning: "Requirements Control Support Model"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Requirements Control Support Model.

 1. 1. "De två nyaste blev sjukskrivna" : En kvalitativ studie om socialarbetares arbetsmiljö och utmaningar under de första yrkesverksamma åren.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Julia Christensson; Natali Ekman Jörkander; [2019]
  Nyckelord :social worker; sick leave; newly graduated; support; workload; introduction; demand; socialarbetare; sjukskrivning; nyexaminerade; krav; stöd; arbetsbelastning; introduktion;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts i syfte att undersöka nyexaminerade socialarbetares arbetssituation samt för att skapa förståelse för vilka utmaningar de möter i arbetet och hur de hanterar dessa. Med anledning av att resultatet speglas av höga arbetskrav och olika strategier användes krav-kontroll- stödmodellen samt coping för att analysera empirin. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av universalgrip GX45-50

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Karl Bernhoff; Pontus Sandström; [2019]
  Nyckelord :Grab; Forestry; Universal grab;

  Sammanfattning : Inom skogsbruket finns det många användbara verktyg och maskiner som underlättar arbetet och har genom produktutveckling ersatt det allra tyngsta arbetena från människokraft till maskinkraft. När det kommer till maskiner som använder gripverktyg så finns det en rad olika verktyg för olika ändamål. LÄS MER

 3. 3. ”Det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden…” : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jennifer Löfvenmark; Catrin Öberg; [2019]
  Nyckelord :Psychosocial working environment; work load; social worker; stress; demandcontrol- and support model; Psykosocial arbetsmiljö; arbetsbelastning; socialsekreterare; stress; kravkontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga kan anses vara ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning samt att deras arbetsmiljö ofta är omtalad. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. High resolution modelling and analysis of urban flooding

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Angelos Kosmas; [2019]
  Nyckelord :Tokyo Storm Runoff model; TSR; urban flooding; Augustenborg; stormwater management; pipe networks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The predictions on climate change and precipitation patterns in the near future, as well as urbanization, lead to higher volumes of runoff, which in turn challenge the sustainability and functionality of urban drainage pipe networks. In order to understand how these changes will affect the existing infrastructure in urban areas, integrated urban water model software are needed to identify effective solutions to minimize urban flooding. LÄS MER

 5. 5. "Hoppjerka" inte längre ett skällsord : En kvalitativ studie om varför ledare väljer att stanna kvar i en organisation.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Stina Muotka Pettersson; [2019]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; ledarskap; ledarskapsförsörjning;

  Sammanfattning : Globaliseringens medföljande rörlighetskultur innebär en utmaning för arbetsgivare då det är av stor betydelse för ett företag att behålla medarbetare för att företaget ska utvecklas (Shanker, 2014). Undersökningsresultat har visat att 39 procent av cheferna i Sverige vill lämna sin nuvarande arbetsgivare, varav 10 procent av dessa ej längre vill arbeta som chef överhuvudtaget (Ledarna, 2015). LÄS MER