Sökning: "Resa med familjen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Resa med familjen.

 1. 1. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 2. 2. Surrogatbarn till svenska föräldrar - Om de rättsliga konsekvenser som uppkommer i samband med ett barns inresa i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shanice Tamjidi; [2016]
  Nyckelord :family law; surrogatmoderskap; familjerätt; assisterad befruktning; assisted reproduction; surrogacy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I enlighet med bestämmelserna i lagen om genetisk integritet m.m. är surrogatmoderskap inte tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård. Vissa ofrivilligt barnlösa som saknar möjlighet till behandling med assisterad befruktning i Sverige, söker sig därför utomlands för att genomgå surrogatarrangemang. LÄS MER

 3. 3. Pojkar som ensamkommande flyktingbarn - flykten till Europa en resa på liv och död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hiwa Mohammadi; Hassan Sabri; [2015]
  Nyckelord :flykting; ensamkommande barn; välbefinnande; asylsökande; coping;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande flyktingpojkar beskriver att deras psykiska välbefinnande påverkas av att fly från sitt hemland, samt att undersöka hur etnicitet påverkar pojkarnas psykiska välbefinnande. Sex unga vuxna män i åldern 18-25 år har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. ”Mitt barn är annorlunda” : Föräldrarnas upplevelser av barn med autism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Autism; föräldrarnas upplevelse; kvalitativ ansats; lidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autism upptäcks oftast i tidig ålder. Mindre än en procent i Sverige som har någon form av autismspektrumstillstånd. Att vara förälder till ett autistiskt barn är en daglig kamp där planering och rutiner är viktigt för att kunna få en bra vardag. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att vara anlagsbärare av hemofili och mamma till ett barn med hemofili

  Master-uppsats,

  Författare :Linda Myrin Westesson; [2012-10-29]
  Nyckelord :Hemofili; anlagsbärare; erfarenheter; patientundervisning eller information; psykosocial; livskvalitet;

  Sammanfattning : IntroduktionKvinnor som bär på hemofilianlaget har inte tidigare uppmärksammats i någon större grad avsjukvården. När kvinnan har fött ett barn med hemofili har hon tät kontakt medKoagulationscentrum och är själv djupt involverad i barnets behandling. LÄS MER