Sökning: "Rescaling"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Rescaling.

 1. 1. Flernivåstyrning och sambandet mellan regional utveckling och kommunal översiktsplanering

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Malin Flagstad; [2022]
  Nyckelord :Regional planering; regional utveckling; governance; flernivåstyrning; rescaling;

  Sammanfattning : Regionerna ansvarar för den regionala utvecklingsplaneringen men besitter inte själv beslutanderätt kring genomförandet av den fysiska planeringen. Kommunerna har därtill inte mandat att hantera problem som kräver regionala lösningar. LÄS MER

 2. 2. Borders, visions and regions. The cross-border governance capacity of the Øresund Region. How to improve influence of cross-border regions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jens Bjørn Gefke Grelck; [2021]
  Nyckelord :Øresund; cross-border regions; Greater Copenhagen; governance capacity; rescaling; institutional reorganization; Social Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, cross-border regions have been challenged by multiple levels governance creating barriers rather than solutions to support cross-border spaces. This study aims at inquiring how the role of cross-border regions is changing in relation to their governance capacity. LÄS MER

 3. 3. Interkommunal samverkan : Orsaker, implikationer och hur det hänger ihop

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petter Lundström; [2021]
  Nyckelord :Inter-municipal cooperation; IMC; rescaling; Review; interkommunal samverkan; IKS; drivkrafter; implikationer; översikt; Review; nätverksstyrning;

  Sammanfattning : Earlier research on the topic of inter-municipal cooperation (IMC) seems to be standing on ground too fragmented to constitute a solid basis for future research. Additionally, this research seems to be far too generic and not sufficiently detailed for any municipality to make reasonable use of. LÄS MER

 4. 4. Politics of scale in urban food governance - A case study of Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofie Andersson; [2021]
  Nyckelord :urban food policy; urban governance; politics of scale; local food systems; food governance; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : With the rescaling of environmental issues through international city networks, cities are increasingly viewed as key sites where innovative solutions are formed. The issues concerning food, which predominantly has been viewed as rural and national issues, have also found its way onto the urban agenda. LÄS MER

 5. 5. Regional fysisk planering - I vägvalet om att planera enligt PBL eller utanför PBL

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Alexander Andersen; [2021]
  Nyckelord :Regional fysisk planering; regionplanering; Västra Götalandsregionen; rescaling; soft space; flernivåstyrning;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att undersöka hur olika institutioner på olika politiska och geografiska nivåer förhåller sig till och tillämpar lagändringen gällande den regionala fysiska planeringen som kom år 2019. Uppsatsen utgår från två frågeställningar: Hur tolkas lagändringen och hur ser argumentationen ut kring en regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL) och utanför PBL samt vilka konsekvenser en lagstadgad regional fysisk planering enligt PBL kan få för kommunerna, kommunalförbunden och regionerna. LÄS MER