Sökning: "Researcharbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Researcharbete.

 1. 1. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sofie Notstrand; [2019]
  Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER

 2. 2. En studie om Svenska elitfotbollsföreningars rekryteringsprocess och bedömning av fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :August Fors; [2016]
  Nyckelord :Rekryteringsprocess; behov; miljö; prestation; samarbete; fotboll;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att undersöka svenska elitfotbollsföreningars rekryteringsarbete och bedömning av egenskaper och förmågor hos spelare. Fyra av fem föreningar tillhörande högsta serien i svensk fotboll, Allsvenskan har medverkat medan en av de fem är en förening som för tillfället befinner sig i Division 1 men har stor erfarenhet av svensk elitfotboll. LÄS MER

 3. 3. Hur utformar man framtidens transportsystem genom en användarcentrerad designprocess?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Joakim Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :GTS; GTS Foundation; GTS Transport System; podcars; PTS; future transportation; transport design; transport system; user centered design. Human-centered design; GTS; GTS Foundation; GTS Transport System; podcars; spårbilar; transportdesign; transportsystem; användarcentrerad design.;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om att utforska och utveckla det framtidsvisonära transportsystemet ”GTS Transportsystem” framtaget av GTS Stiftelsen. Detta med hjälp av frågeställningen: Hur ser framtidens GTS Transportsystem ut i ett användarcentrerat perspektiv?Inom en designprocess genomfördes ett omfattande researcharbete för att skapa en förståelse för vilka behov och krav som borde tillgodoses i det framtida transportsystemet. LÄS MER

 4. 4. Studier i torn : - En inventering, sju omvandlingar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Lily Huang; Elisabeth Farías; Joseph Laster; [2013]
  Nyckelord :Torn; Bologna; Omvandling; Inventering; Grupparbete; Arkitektur; Konstnärligt forskningsprojekt; Research; Typologi; Arketyp; Medeltid; Stockholm; Stadsrum; Kvartersstad; Smalhusområde; Skivhusområde; Punkthusområde; Villastad; Naturlandskap; Vattenrum; Teori; Aldo Rossi;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete är ett konstnärligt forskningsprojekt som omfattar en inventering på över hundra torn från det medeltida Bologna samt en studie i hur torn som typologi förändras och transformeras beroende på kontext. Avsikten med vår studie är att skapa djupare förståelse för de historiska tornen i Bologna samt diskutera frågan om typologi som designmetod. LÄS MER

 5. 5. Weightless : eller på kant med verkligheten

  Magister-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Erika Janunger; [2006]
  Nyckelord :Design; rumslig visualisering; musik;

  Sammanfattning : På grund av mina tidigare intressen för såväl arkitektur som musik så har jag valt att arbeta med rumslig visualisering av musik. Till ordet rumslig tillkommer i det här fallet även de rörelser som äger rum där. Arkitektur handlar framför allt om att skapa förusättningar för rörelse. LÄS MER