Sökning: "Researchinformation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Researchinformation.

  1. 1. ”Jag skriver begripligt” : hur, varför och till vem förmedlas forskningen?

    Magister-uppsats, Institutionen för tematisk utbildning och forskning

    Författare :Elin Almqvist; Emma Winquist; [2002]
    Nyckelord :Interdisciplinary studies; Forskningsgestaltning; gestaltning av vetenskap; tredje uppgiften; forskningsinformation; Researchinformation; Science-information; Pedagogy; Inquiry; Interviews; qualitative media-analysis; TVÄRVETENSKAP;

    Sammanfattning : "Understanding what I write" is a study of university-scientists’ work concerning science-information, with the basis in Pedagogical Theory. The empirical material is collected through an inquiry and several interviews with scinentists at the ten universities of Sweden. This inquiry was done within the timeframe of November 2000 to Janurary 2001. LÄS MER