Sökning: "Reservfonden"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Reservfonden.

 1. 1. Förtäckt värdeöverföring – en aktiebolagsrättslig analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Philip Lagerström; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; förmögenhetsrätt; rättshistoria; rättsvetenskap; värdeöverföring; förtäckt värdeöverföring; öppen värdeöverföring; rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; formell rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utreda värdeöverföringsbegreppets historia, dess definition samt hur bestämmelserna rörande förtäckta värdeöverföringar förhåller sig gentemot rättssäkerhet. Sedan begreppets introduktion i den svenska aktiebolagslagen har detsamma varit föremål för diskussion. LÄS MER

 2. 2. Vinstutdelning : Har den nya aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Eriksson; Rikard Josefsson; [2008]
  Nyckelord :Nya Aktiebolagslagen 2005:551 ; Aktiebolagslagen 1975:1385 ; Vinstutdelning; Koncernspärren; Försiktighetsregeln; Beloppsspärren; Reservfonden;

  Sammanfattning : Den 1/1 2006 infördes en ny aktiebolagslag som innehåller nya regler angående bolagens vinstutdelningar. Reglerna har blivit mindre bundna vid specifika belopp i årsredovisningen, istället har bolagen fått mer frihet att bestämma och motivera sin utdelning själva. LÄS MER